Nytt helsekvartal i Ålgård sentrum – vi er i gang!

Nytt helsekvartal i Ålgård sentrum – vi er i gang!

Startskuddet har gått for planleggingen av det nye helsekvartalet i Ålgård sentrum. 2023 kommer til å bli et spennende år, og vi gleder oss til arbeidet som ligger foran oss.

Planleggingen av det nye helsekvartalet i Ålgård sentrum nær eksisterende Ålgård bo- og aktivitetssenter (også kjent som ÅBOAS) er i full gang. Endrede behov innen helse og omsorgssektoren betyr at eksempelvis kapasiteten på sykehjemsplasser og omsorgsboliger må økes. Politikerne i kommunen har bevilget 320 MNOK til nytt helsekvartal i Ålgård sentrum. Nye bygg skal planlegges og bygges på tomten mellom eksisterende ÅBOAS og Ålgård nye kirke.

Medvirkningsmøte ansatte i helse og velferd - Klikk for stort bilde

I dette prosjektet er det valgt en gjennomføringsmodell med samspill. Dette betyr at medvirkning vil spille en sentral rolle. Ansatte i helse og velferd har derfor denne høsten bidratt i medvirkningsgrupper for å kartlegge deres behov og ønsker for det nye bygget. Det legges også opp til involvering av naboer, innbyggere, næringsliv, lag og foreninger, personer som mottar tjenester og deres pårørende. 

På tomten mellom ÅBOAS og den nye kirka er det i dag åtte eldre eneboliger som alle sammen skal rives for å gjøre plass til det nye bygget. I tillegg skal barneboligen flyttes opp til Husafjell barnehage. Rivings- og gravearbeider skal etter planen starte i oktober i år, og det nye helsekvartalet skal stå ferdig i 2026.

Oversiktsbilde av aktuell tomt - Klikk for stort bilde