Gjesdal kommune

Oppdatering nytt helsekvartal i Ålgård sentrum

Oppdatering nytt helsekvartal i Ålgård sentrum

Rom- og funksjonsprogrammet for nytt helsekvartal nærmer seg nå ferdig. Foreløpige analyser av kostnadene viser at utbyggingen blir dyrere enn forventet. Kommunedirektøren, i samråd med styringsgruppen, har derfor besluttet at en skal arbeide med å identifisere mulige kostnadsreduserende tiltak.

Et rom- og funksjonsprogram er et dokument som arkitekter og entreprenører bruker for å designe og prosjektere nye bygg. Gjennom grundig medvirkning med innbyggere, næringsliv, brukere, pårørende og ansatte er det nå utarbeidet et rom- og funksjonsprogram som på en god måte ivaretar kommunens behov i tiden framover. På grunn av økte byggekostnader og et noe større prosjekt enn først antatt, blir kostnadene på nytt helsekvartal høye. Det er derfor besluttet at det gjøres en vurdering av mulige kostnadsreduserende tiltak før prosessen fortsetter. 

Kommunedirektøren vil legge frem forslag til tiltak i politisk møterunde i november og desember.  

Henvendelser fra media kan rettes til Stig Egeland, kommunalsjef helse og velferd