Gjesdal kommune

Slik fordelte Ungdomsrådet midlene for 2023

Slik fordelte Ungdomsrådet midlene for 2023

Ungdomsrådet disponerer kr. 25.000,- pr. år.  Midlene skal være til nytte for ungdommer mellom 13-20 år. Det har vært mulig å søke på midlene for 2023.

Ungdomsrådet (2021-2023) hadde siste møte torsdag 28. september. På møtet fordelte de ungdomsmidlene på kr. 25.000,-  for 2023. Det var kommet inn 11 søknader, og etter gode diskusjoner ble pengene fordelt slik: 

7500 kr. til Gjesdal IL – Syklusentusiasten  
5000 kr. til Ålgård sokn – Alle mot 1 
9000 kr. til Dirdal skole – Utstyrsrom  
3500 kr. til Oltedal skole – Ballnett og utstyr til ungdomsrommet