Står du i manntallet?

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved stortingsvalget mandag 13. september, må du stå i manntallet.

Disse har stemmerett ved stortingsvalg (valglovens §2-1): 

  • norsk statsborger
  • har fylt 18 innen utgangen av 2021
  • er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. 

Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret. 

Alle velgere som står i manntallet vil få tilsendt valgkort, enten digitalt eller pr. post. 

Offentlig ettersyn

Manntallslistene ligger ute til offentlig ettersyn på Gjesdal folkebibliotek. 

Dersom du ikke står oppført i manntallet, eller det er andre feil i listen, kan du sende skriftlig klage med begrunnelse til valgstyret snarest mulig.

Kontakt: politisk@gjesdal.kommune.no 


 

Kontakt

Inger Marie Refsland Voll
Politisk sekretær / webansvarlig
E-post
Telefon 51 61 42 14
Mobil 970 88 846