Gjesdal kommune

Store snømengder siste døgn

Store snømengder siste døgn

Snøen laver ned, til glede for noen og frustrasjon for andre.

Gjesdal kommune har hatt mannskaper på jobb hele natten, og fra kl. 03.00 har alle ressurser vært i sving. De arbeider etter prioriterte ruter, hvor fremkommelighet for buss og gående langs hovedtraséene våre er fokus.

En ulempe våre innbyggere opplever er å få en brøytekant inn mot sitt gårdsrom. Det er dessverre noe som følger med all snøen og det arbeidet kommunen må gjøre for å holde veiene kjørbare.

Gjennom dagen i dag vil våre mannskaper arbeide med å fjerne og kjøre vekk snø langs hovedfartsårene for å sikre fremkommelighet og unngå trafikkfarlige situasjoner. I tillegg må vi sørge for at kummer blir synlige slik at alt vannet som kommer fra regnet og snøsmeltingen som er meldt i løpet av helgen blir håndtert. Minner også om at grunneiere har ansvar for at kummer rundt eiendommen er åpne. Så ta en ekstra sjekk i gata ved deg, og følg med når regnet og snøsmeltingen kommer.

Takk for at du har forståelse for situasjonen, og er litt ekstra tålmodig disse dagene. Send gjerne et lite smil/vink til våre mannskaper som står på for å sikre best mulig fremkommelighet.