Aktuell informasjon

Tildeling av priser og stipend

Tildeling av priser og stipend

Utvalg for kultur og samfunn har i dag tildelt priser og stipend for 2021.

Kulturprisen går til Frank Oftedal, for mangeårig innsats for kulturlivet i Oltedal.

Dugnadsstatuetten går til Ålgård turstilag, for sin flotte innsats med å forbedre stier, turveier og naturområder på Ålgård. 

Frivilligprisen går til Trygve Måge, for mangeårig frivillig innsats i Gjesdal skytterklubb

Gjesdalprofilen går til Willy Steinskog, for å sette Gjesdal på kartet ved hjelp av foto, film og aktiv bruk av sosiale medier. 

Kultur- og idrettsstipendet deles mellom Sivert Wiig (langrenn) og Emil Skår (syklist).

Prisene deles ut på ordførerens nyttårsmottakelse 1. januar 2022. 

Vi gratulerer alle prisvinnerne!