Gjesdal kommune

Trenger barnet ditt barnehageplass fra august 2024?

Trenger barnet ditt barnehageplass fra august 2024?

Vi minner om at fristen for å søke barnehageplass er 1. mars! 

Søk barnehageplass

Du må søke innen 1. mars og plassen vil gjelde fra 15.08 .24 .

Barnet må bo i Gjesdal kommune ved oppstart i barnehagen.  

Barn som fyller ett år i perioden 01.08.24-31.12.24 kan få utsatt oppstart til 15.12.24.

Søker kan velge oppstart på et senere tidspunkt, men det må betales fra tildelt oppstartsdato, senest 15.12.24.

Barnet må være fylt 10 måneder den måneden barnet starter i barnehagen.

Dersom du ønsker barnehageplass fra tidligst 15.12.24 kan du vente med å søke til neste hovedopptak med søknadsfrist 1. september.