Gjesdal kommune

Trenger barnet ditt en barnehageplass fra januar 2023?

Trenger barnet ditt en barnehageplass fra januar 2023?

Vi minner om at fristen for å søke barnehageplass ved andre hovedopptak er 1. september 2022.

For at barnet skal ha rett på barnehageplass ved andre hovedopptak må følgende kriterier være oppfylt:

  • En må søke innen 01.09 og plassen vil gjelde fra 15.12 
  • Barnet må bo i Gjesdal kommune ved oppstart i barnehagen 
  • Barn må fylle ett år innen utgangen av februar året etter det søkes om barnehageplass 
  • Betaling starter senest 15.12 samme år som det søkes om barnehageplass, men søker kan velge oppstart på et senere tidspunkt 

Søk barnehageplass