Gjesdal kommune

Treningskontakter

Treningskontakter

Vi trenger fleire treningskontakter.

Har du lyst å verta treningskontakt? Er du interessert i fysisk aktivitet, friluftsliv og arbeid med menneske? Då kan du bidra i arbeidet med regelmessig fysisk aktivitet for menneske med psykiske lidingar og/ eller rusmiddelutfordringar.     

Alle treningskontakter må delta på kurs før dei kan starta i oppdrag. Målet med kurset er å utdanna treningskontaktar som saman med brukaren kan skapa ei positiv oppleving rundt fysisk aktivitet, og å kunna planlegga aktivitetar og turar ut frå den enkelte brukarens sitt behov og forutsetningar. Deltakerane må vera busett i Klepp, Time, Gjesdal eller Hå kommune.     

Kursdatoer er 9 og 10 mars 2024.  

Kurset går over 2 dagar frå kl. 08.30 - 15.30.  

Sted: Jæren DPS, Bryne. 

 Kan dette vera noko for deg? Send ein e-post til kontaktpersonen i den kommunen du bur i og oppgi namn, adresse, telefon, fødselsdato og kort om kvifor du ønsker å verta treningskontakt. Så vil me kontakte deg for å avtala eit intervju.   

  Søknadsfrist 23.02.24.   

 Kontaktpersonar;   

Gjesdal kommune; Kim Patrick Torland tlf. 48862482, mail: kimpatrick.torland@gjesdal.kommune.no 

Time kommune; Sølvi Hadland tlf. 99712452, mail: solvi.hadland@time.kommune.no 

Klepp kommune; Linda Braut tlf. 40039528, mail: linda.braut@klepp.kommune.no  

Hå kommune; Gry Anette Nærland Njærheim tlf. 41532754, mail: gryanettenaerland.njaerheim@ha.kommune.no