Aktuell informasjon

Gilja vindkraftverk AS: informasjon om klage på avslått søknad om dispensasjon

Gilja vindkraftverk AS: informasjon om klage på avslått søknad om dispensasjon

Gilja vindkraftverk har klagd på formannskapet sitt avslag på deres søknad om dispensasjon. 

Her kan du finne informasjon om behandlingen av Gilja Vindkraftverk sin søknad om dispensasjon, innsendt klage og NVE sin behandling av konsesjonen. 

Formannskapet behandlet Gilja Vindkraftverk sin søknad om dispensasjon i møtet 16.12.2020. Søknaden ble avslått. Avslaget ble påklaget av Advokatfirmaet Hjort DA på vegne av Gilja Vindkraftverk AS. Kopi av klagen ligger under. 

Dersom du har innspill til nabovarselet, og ønsker å komme med kommentarer til klagen som ligger nedenfor kan du fylle ut dette skjemaetFrist for å gi innspill er 04.03.2021. (Du kan eventuelt sende e-post til post@gjesdal.kommune.no eller brev til Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård). 

Ta kontakt med saksbehandler Reidun S. Skjørestad hvis du har spørsmål til den videre saksbehandlingen, på e-post: rss@gjesdal.kommune.no, eller på telefon: 95933094.

Relevante dokumenter:

Kopi av klagen (PDF, 2 MB)

Formannskapets behandling, inkludert vedlegg

Mer om NVE sin saksbehandling av Gilja vindkraftverk