Aktuell informasjon

Høring: Navn på adressenavn/gatenavn på Ålgård, adresseparsell 1249: "Tolleiv Bjerkreims vei"

Høring: Navn på adressenavn/gatenavn på Ålgård, adresseparsell 1249: "Tolleiv Bjerkreims vei"

Reguleringsplanen for del av Per Sivles Vei og Nilsabakken viser en ny vei. Det er foreslått av navnet blir "Tolleiv Bjerkreims vei". Frist for å gi innspill er 21.10.2021

Mer informasjon om saken: 

- Saksdokumenter 

Innspill til saken sendes til Gjesdal kommune innen høringsfristen 21.10.2021.

E-post: post@gjesdal.kommune.no
Postadresse: Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård.

Forslaget sendes på høring med hjemmel i matrikkelloven § 21.