Aktuell informasjon

Offentlig ettersyn av detaljplan for miljø og landskap for bygging av nye kraftstasjoner i Maudal

Offentlig ettersyn av detaljplan for miljø og landskap for bygging av nye kraftstasjoner i Maudal

Lyse Kraft DA har søkt NVE om godkjenning av detaljplan for miljø og landskap for å bygge Maudal Øvre og Maudal Nedre kraftstasjoner. Disse to kraftverka skal erstatte eksisterende Maudal kraftstasjon. NVE har sendt detaljplanen ut til offentlig høring. 

Maudal - Klikk for stort bildeMaudal Reidun Solli Skjørestad

Detaljplanen viser de ulike anleggsområdene og hvilke permanente og midlertidige inngrep prosjektet vil medføre. Anleggsarbeidene er planlagt startet opp i inneværende år og vil pågå frem til 2024. 

Eventuelle merknader til detaljplanen sendes til NVE, nve@nve.no, innen 06.04.2021.

Detaljplanen med vedlegg kan en lese her:

Offentlig ettersyn av detaljplan for miljø og landskap for bygging av ny Maudal Øvre 262105_1_1 (PDF, 555 kB)

Ny Maudal Øvre og Maudal Nedre kraftstasjon - detaljplan for miljø og landskap 262104_1_1 (PDF, 16 MB)

Miljøkartleggingsrapport Multiconsult 15.01 (PDF, 6 MB)

Vurdering av skredfare Norconsult Lyse Produksjon AS - Øvre Maudal kraftverk (PDF, 7 MB)