Aktuell informasjon

Offentlig ettersyn: Detaljregulering av Dirdal kyrkje og kyrkjegard, planid 2018

Offentlig ettersyn: Detaljregulering av Dirdal kyrkje og kyrkjegard, planid 2018

Det skal tilrettelegges for utvidelse av kirkegården i Dirdal. Reguleringsplanforslaget legges ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for å gi innspill er 21.10.2021.

Planen omfatter kirka og kirkegården, samt tilgrensende del av fv. 450 og området mellom kirka og Samslåttveien i nordøst. 

Her finner du mer informasjon:
- Saksdokumenter

Innspill sendes til Gjesdal kommune innen høringsfristen 21.10.2021. 

E-post: post@gjesdal.kommune.no
Postadresse: Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård.

Ta kontakt med Gjesdal kommune, v/ Gerd Karin Espedal, dersom du har spørsmål om planen.