Gjesdal kommune

Vedtatt endring av reguleringsplan gjeldende for Torvmyrveien 35 med tilliggende vegareal.

Vedtatt endring av reguleringsplan gjeldende for Torvmyrveien 35 med tilliggende vegareal.

Dette er en informasjon om at reguleringsplanen for Torvmyra, planid 19890005 og for Rundeberget, planid 20020011, er endret. Fristen for å klage er 10. mars  2023

Endring av plan ble vedtatt av kommunen den 07.02.2023, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-14. 

Den vedtatte endringen legger til rette for oppføring av to nye boenheter – utvidelse av tomannsbolig til rekkehus. Det legges også tilrette for etablering av ny snuhammer i Torvmyrveien inn i regulert friluftsområde.

Godkjenningen kan påklages og fristen for å klage er 10. mars 2023.

Dokumentene til den vedtatte endringen av reguleringsplanen ses nedenfor. Du kan få utskrift av dokumentene ved henvendelse til kommunen på e-post eller på telefonen, eller du kan stikke innom Veveriet, Rettedalen 4, Ålgård. Hvis du har spørsmål til reguleringsplanen eller klageretten kan du ta kontakt med saksbehandler Herbjørn Gilje på e-post, herbjorn.gilje@gjesdal.kommune.no eller på tlf. 41231530.

Plankart Torvmyrveien 35 (PDF, 340 kB)

Bestemmelser 03.02.23 (PDF, 221 kB)

Orientering om klagerett (PDF, 173 kB)

GODKJENT - søknad om endring av reguleringsplan planid 19890002 og 2002001 (PDF, 303 kB)