Gjesdal kommune

Vedtatt plan: Detaljregulering for E39 Bue-Ålgård, planid 202001

Vedtatt plan: Detaljregulering for E39 Bue-Ålgård, planid 202001

Reguleringsplanen er vedtatt. Klagefristen er 15. juni 2022.

Dette er informasjon om at reguleringsplanen er vedtatt og at klagefristen er 15. juni 2022. 

Reguleringsplanen omfatter store arealer mellom Ytra Kydlandsvatnet og Bollestad, og den legger til rette for bygging av ny firefelts motorvei. 

Kommunestyret i Gjesdal vedtok reguleringsplan for E39 Bue-Ålgård, planid 202001, i møtet 9. mai, i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12. Kommunestyret sin godkjenning av planen kan påklages. Fristen for å klage er tre uker. 

Vedtatte plandokumenter: 

E39Bue-Ålgård_planbeskrivelse_vedtatt09052022 (PDF, 8 MB)

E39Bue-Ålgård_reguleringsbestemmelser_Gjesdal-kommune_planID202001_vedtatt09052022 (PDF, 158 kB)

E39Bue-Ålgård_plankart_Gjesdal_kommune_planID202001_vedtatt09052022 (PDF, 16 MB)

Rapporter og utredninger som ligger til grunn for planen

Saksframlegg og protokoll fra kommunestyremøtet

Orientering om klagerett (PDF, 59 kB)

Hvis du har spørsmål om reguleringsplanen eller klageretten kan du ta kontakt med saksbehandler Tore Glette-Iversen på e-post tore.glette-iversen@gjesdal.kommune.no eller tlf. 47517466.