Gjesdal kommune

Kontakt barnehagekontoret

Kontakt barnehagekontoret

Kontaktinformasjon til barnehagekontoret. 

Kommunalsjef for tjenesteområde Oppvekst: Jone Haarr

Barnehagesjef: Rannveig Eriksen

Rådgiver barnehage: Kari Rosland Hadland

Barnehagekontoret holder til i Storahuset, Rettedalen 1.  

Tjenesteområde oppvekst har det overordnede ansvaret for barnehagene i Gjesdal kommune. 

Dette omfatter blant annet:

  • Budsjettansvarlig for tjenesteområdet
  • Personalansvar for styrere, rådgiver, veiledere og spesialpedagoger
  • Tilsynsmyndighet for eksisterende barnehager
  • Godkjenningsmyndighet i forhold til nye barnehager
  • HMS ansvarlig

 

Kontaktinformasjon