Kontakt barnehagekontoret

Kontakt barnehagekontoret

Kommunalsjef for tjenesteområde Oppvekst: Jone Haarr

Barnehagesjef: Rannveig Eriksen.

Rådgiver barnehage: May Britt Nordtveit.

Barnehagekontoret holder til i Storahuset, Rettedalen 1.  

Tjenesteområde oppvekst har det overordnede ansvaret for barnehagene i Gjesdal kommune. 

Dette omfatter blant annet:

  • Budsjettansvarlig for tjenesteområdet
  • Personalansvar for styrere, rådgiver, veiledere og spesialpedagoger
  • Tilsynsmyndighet for eksisterende barnehager
  • Godkjenningsmyndighet i forhold til nye barnehager
  • HMS ansvarlig

 

Kontaktinformasjon

  • Barnehagesjef: Rannveig Eriksen - tlf 928 94 146
  • Rådgiver barnehage: May Britt Nordtveit - tlf 51 61 43 15
  • Saksbehandler: Ann Elin Lima - tlf 51 61 43 11 (Opptak/foreldrebetaling)
  • Økonomi: tlf 51 61 42 00