Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Barnevernet i Gjesdal

Åpningstider: mandag - fredag: 09:00 - 15:00
Besøksadresse: Rettedalen 7, 2. etasje, Ålgård
Postadresse: Gjesdal kommune, barneverntjenesten, Rettedalen 1, 4330 Ålgård, org. nr. 983 937 020

Telefon (dagtid): 51 61 43 50 / 51 61 42 00 (sentralbord)

Utenom åpningstid kan du ta kontakt med barnevernvakten: tlf 905 41 321 (døgnåpent)

Besøksadresse: Haakon VII’s gt. 8, Sandnes
Postadresse: PB 583, 4302 Sandnes
E-post: barnevernvakten@sandnes.kommune.no

Den interkommunale barnevernvakten har ansvar for akutt beredskap for Sandnes, Klepp, Time, Hå, Gjesdal og Forsand kommuner utenom barneverntjenesten sin åpningstid. Barnevernvakten gir hjelp til barn og unge i alderen 0-18 år og deres familier.

For mer informasjon  https://barnevernvakten.no/kommuner/sandnes-kommune

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111