Gjesdal kommune

Hva kan vi hjelpe med

Hva kan vi hjelpe med

Hvem er Gjesdal Familiesenter for?

Familiesenteret er et frivillig tilbud for barn/ungdom fra 0-18 år og deres familier bosatt i Gjesdal. 

Det er gratis å ta kontakt med oss.

Aktuelle utfordringer/problemer vi kan hjelpe med

Familiesenteret kan bidra med støtte og veiledning i forhold til for eksempel: 

  • Foreldrerollen
  • Problemer med kommunikasjon og konflikter i familien
  • Ulike bekymringer for barnet/ungdommens psykiske helse eller hvordan de har det
  • Ungdom med begynnende rusmiddelbruk
  • Barn og unge som er pårørende (som bor med andre i familien med med sykdom/rus/diagnose eller andre belastninger)
Hva vi kan bidra med

Familiesenteret tilbyr psykisk helsehjelp til barn og ungdom gjennom veiledning av for eksempel:

  • Foreldre/foresatte
  • Barnet / ungdommen 
  • Samtaler sammen med hele familien
  • Gruppetilbud og kurs for barn og foresatte
  • Samarbeid med andre instanser i samarbeid med barnet og foresatte
Brosjyre om familiesenter

Kontakt

Familiesenteret
Telefon 90 41 06 51

Kart