Gjesdal kommune

Hva kan vi hjelpe med

Hva kan vi hjelpe med

Familiesenteret gir tidlig hjelp til barn og unge med psykiske plager og belastende livshendelser.  

Hjelpen kan gis direkte til barn/ungdom, gjennom foresatte og/eller gjennom veiledning via andre i barnets offentlige eller private nettverk

Hvem er Gjesdal Familiesenter for?

Familiesenteret er et frivillig tilbud for barn/ungdom fra 0-18 år og deres familier bosatt i Gjesdal. 

Familiesenteret gir også veiledning og kompetanseheving til ansatte som jobber med barn/ungdom i forhold til psykiske vansker og belastende livshendelser

Det er gratis å ta kontakt med oss.

Aktuelle utfordringer/problemer vi kan hjelpe med

Familiesenteret kan bidra med støtte og veiledning i forhold til for eksempel: 

 • Foreldrerollen
 • Problemer med kommunikasjon og konflikter i familien
 • Ulike bekymringer for barnet/ungdommens psykiske helse eller hvordan de har det
 • Ungdom med begynnende rusmiddelbruk
 • Barn og unge som er pårørende (som bor med andre i familien med med sykdom/rus/diagnose eller andre belastninger)
Hva vi kan bidra med

Familiesenteret tilbyr psykisk helsehjelp til barn og ungdom gjennom veiledning av for eksempel:

 • Foreldre/foresatte
 • Barnet / ungdommen 
 • Samtaler sammen med hele familien
 • Gruppetilbud og kurs for barn og foresatte
 • Samarbeid med andre instanser i samarbeid med barnet og foresatte
 • Veiledning til andre samarbeidsinstanser som arbeider med barn og unge
 • Kompetanseheving/kurs tilbud ved behov
Brosjyre om familiesenter

Kontakt

Familiesenteret
Telefon 90 41 06 51

Kart