Aktuell informasjon

Helsetjenester til bosatte flyktninger

Helsetjenester til bosatte flyktninger

Gjesdal kommune tilbyr helsestasjonstjenester til bosatte flyktninger, voksne og barn/familier.

Helsetjenester til bosatte flyktninger i Gjesdal kommune

Gjesdal kommune tilbyr helsestasjonstjenester til bosatte flyktninger, voksne og barn/familier.

  • Helsekartlegging (fysisk, psykisk og sosial helse) for barn og voksne ved bosetting, henvisning til andre etater ved behov.
  • Oppfølging videre for barn i helsestasjonstilbudet 0-5 år og skolehelsetjenestetilbudet 6-20 år (rutinekontakter og enkelkontakter i grupper eller individuelt)
  • Oppfølging og psykososial støtte tilbys etter behov.
  • Oppvaksinering barn og voksne.
  • Tuberkulosekontroll ved bosetting barn og voksne.
  • Åpen dør for voksne fredager kl. 11.00 - 13.00 på Veveriet. (helsehjelp, informasjon og veiledning)
  • Undervisning i helsetema ved introduksjonskurset.
  • Psykososiale samtalegrupper i barneskolen.
  • Helsestasjon for ungdom (HFU) alderen 13-20 år.
  • Jordmortjeneste tilbys også til alle.

 

Flexidkurs til flerkulturell ungdom

Gjesdal kommune tilbyr gratis kurs i Flexid som betyr «fleksibel identitet». Kurset er for ungdommer som har vokst opp med mer enn en kultur eller som har foreldre hvor en eller begge har flyttet fra et annet land. Kurset går over to år. 

Alle helsestasjonstjenestene er gratis.

Vi benytter tolketjenester ved behov.