Aktuell informasjon

Flexid kurs til krysskulturelle ungdommer

Flexid kurs til krysskulturelle ungdommer

Gjesdal kommune tilbyr gratis kurs i Flexid som betyr «fleksibel identitet".

Kurset er for krysskulturelle i alderen 15-20 år, det vil si alle ungdommer som har vokst opp med mer enn en kultur, eller som har foreldre hvor en eller begge har flyttet fra et annet land. Kurset går over to å.

Flexid bidrar til å fremme tilhørighet, og redusere følelsen av utenforskap hos barn og unge som vokser opp med flere kulturer. Gjennom teori, lek og rollespill bevisstgjøres deltakerne på følelser som oppstår når kulturelle verdier og praksiser møtes i en hverdag hjemme og ute. En trygg identitet er grunnlaget for å kunne jobbe med egne og andres fordommer, møte rasisme og ta bevisste valg for egen fremtid.

Kurset gir krysskulturell kunnskap, verktøy og rom for refleksjon rundt egen identitet og tilhørighet. Kurset går over 1-2 år og består av 12-14 samlinger, a 2 timer. Deltakerne får kursbevis etter del 1 og del 2.

Del 1:
- Identitet og tilhørighet
- Flerkulturelle ressurser og brobygger-kompetanse
- Flytteprosessen
- Fordommer og rasisme
- Jenter og gutter – roller og forventninger

Del 2:
- Egen bakgrunn og historie
- Typisk! Om generaliseringer
- Språk og følelser
- Jeg i møte med andre
- Jenter og gutter – forestillinger, valg og fremtid
- Dilemmaer og valg i et flerkulturelt samfunn

Seks ansatte i Gjesdal kommune er sertifiserte kursholdere. De jobber på Gjesdal ungdomsskole, helsestasjonen, kulturavdelingen, barneverntjenesten og avdeling for kvalifisering og integrering (AKI). 

Det gjennomføres kurs i skoletiden for 9.-10. trinn på Gjesdal ungdomsskole og for ungdom i alderen 16-21 år i Veveriet. Hvis du vil være med, eller kjenner andre det kan være aktuelt for, kan du ta kontakt med helsesykepleier Berit Helland eller ledelsen på Gjesdal ungdomsskole.

https://flexid.no/

Kontakt

Berit Helland
Sykepleier
Telefon 51 61 44 90
Mobil 476 78 468