Aktuell informasjon

Rus- og kriminalitetsforebygging (SLT)

Rus- og kriminalitetsforebygging (SLT)

SLT arbeidet handler om å samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge i Gjesdal. Barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt.

SLT:
Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. SLT bidrar til at ressursene som finnes hos kommune og politi blir mer samkjørte og målrettet. SLT er en del av den helhetlige innsatsen for barn og unge i Gjesdal, med hovedvekt på 12-18 år.

Mål:
- Samordne det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet.
- Ha best mulig oversikt over ungdomsmiljøet i Gjesdal.
- Iverksette tiltak rettet mot enkeltpersoner og grupper. Handle raskt!

Kontaktinformasjon:
SLT-koordinator/oppvekstkoordinator: Monica J. Bjerkreim tlf. 51 61 43 62 e-post Monica.johansen.bjerkreim@gjesdal.kommune.no

Kontakt SLT-koordinator dersom:
Du er usikker på hvordan du skal gå frem for at barnet ditt skal få den hjelpen som trengs ved bekymring rundt rus og kriminalitet.  

Du trenger råd eller veiledning om hva du kan gjøre, og hvem du skal ta kontakt med for å forebygge rus og kriminalitet blant barn og unge.

SLT-koordinator/oppvekstkoordinator Monica J. Bjerkreim samarbeider tett med Politikontakten i Gjesdal. 

 Vi ønsker Trine Helland velkommen som politikontakt i Gjesdal f.o.m. 08.11.2021.

Trine Helland vikarierer i 2 år for Saleem Rana, mens han er i vikariat som seksjonsleder for etterforskning og etterretning ved Egersund politistasjon. 

Trine kommer fra jobben i forebyggende og patrulje, og har det meste av sin erfaring fra operativt politiarbeid. Hun gleder seg til å bidra i det forebyggende arbeidet i Gjesdal kommune. Trine kommer til å ha kontordag på Veveriet på onsdagene. Hun vil bruke den første tiden til å bli kjent med ansatte og innbyggere. Ta gjerne kontakt på tlf. 400 21 152 eller send e-post til trine.helland@politiet.no

Gjesdal kommune tilbyr gratis kurs i Flexid som betyr «fleksibel identitet".

Kurset er for krysskulturelle i alderen 15-20 år, det vil si alle ungdommer som har vokst opp med mer enn en kultur, eller som har foreldre hvor en eller begge har flyttet fra et annet land. Kurset går over to å.

Folkemøtet "Årets viktigste møte for tenåringsforeldre" ble gjennomført i Gjesdal kommune onsdag 13. november 2019. 

 

Kontakt

Monica Johansen Bjerkreim
Oppvekstkoordinator
E-post
Telefon 51 61 43 62
Mobil 904 03 193