Gjesdal kommune

Språkutvikling

Språkutvikling

Allerede fra fødselen av liker barn bedre å lytte til stemmer enn til andre lyder. Når vi snakker om språk i småbarnsalderen inkluderer vi her også gester og kroppsspråk. De første kurrelydene kommer når babyen er mellom 6 og 8 uker. Disse lydene ligner på vokaler og blir etterfølgt av de konsonantene som blir laget bakerst i munnen som g og k. Kurrelydene kommer som oftest når babyen har det bra og når du snakker med babyen.

Barn seier vanligvis sine første ord rundt ettårsalderen, men også her er variasjonen stor. Enkelte gjør det så tidlig som ved 9 måneder, mens andre er 16 måneder. De første ordene barnet sier refererer gjerne til personer eller gjenstander, f.eks "mamma", "pappa", "katt", "ball" osv.

Ved å følge barnets interesse og snakke om de tingene som barnet leker med kan foreldrene stimulere språkutviklingen. Det kan også være fint å snakke med barnet og fortelle hva som skal skje i de daglige rutinene. «Nå skal vi kle av deg, og så skal du bade, vil du ha med deg badeanden din?». Ved å si navnet på leken etter at barnet har vist interesse, f.eks ved å peke, gjør vi det lettere for barnet å lære navn enn om vi sier navnet før barnet har vist interesse for leken (1).

Språkkartlegging på helsestasjonen:

Under toårskonsultasjonen vil språkkartleggingen SATS 2 bli gjennomført. I forkant av toårskonsultasjonen vil foreldrene få tilsendt skjemaet, "SATS-screening av toåringens språk" i posten. Det skjemaet må de så ta med ferdig utfylt til konsultasjonen.

Fireårskonsultasjonen bruker SPRÅK 4 for å kartleggje språkutviklingen til barnet.

 

Kilde:1) Ulvund S E, Forstå barnet ditt 0-8 år. Cappelen Damm 2009

Kontakt

Ålgård Helsestasjon
Ole Nielsensvei 11, inngang øst i Norwegian Outlet (på baksiden)
E-post
Telefon 51 61 44 90

 

 

 

Åpningstider

Åpningstider mandag til fredag kl. 08:00-15:00.

Telefontid kl. 08:00-14.30.

Tlf: 51 61 44 90

DigiHelsestasjon: Kontakt oss digitalt via Helsenorge

 

 

Åpningstider sommeren 2023

Helsestasjonen har vanlig åpningstid 08.00 - 15.00 hele sommeren.

 

 

Drop-In: mandager fra kl. 10.00-11.00

 

 

 

 

 

Kart