Gjesdal kommune

Vekst/overvekt/fedme

Vekst/overvekt/fedme

Vekt og høydeutvikling er en viktig indikator på utvikling og trivsel hos barna. Forekomsten av overvekt og fedme er sterkt økende i Norge som i resten av Europa. Med det følger økende risiko for sykdom både hos barn og voksne.    

Overvekt og fedme blant barn er et betydelig helseproblem som kan ha alvorlige konsekvenser for barnets psykiske og fysiske funksjon, og for sykdom i voksen alder. Det er derfor særlig viktig å legge vekt på forebygging av overvekt og fedme hos barn og unge.    

For å sikre god oppfølging av det enkelte barnet og for å følge med utviklingen i barnepopulasjonen, har Helsedirektoratet anbefalt rutinemessige målinger av høyde, vekt og hodeomkrets på bestemte alderstrinn i det forebyggende helsearbeidet blant barn og unge på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten.  

For skolehelsetjenesten innebærer anbefalingen veiing og måling i 3. og 8. klasse. Dette er et tilbud til alle barn og foreldre. Veiing og måling vil foregå individuelt med formål om å avdekke uheldig vektutvikling.

Når bør du søke hjelp for barna dine?

Dersom du mener at barnet ditt er overvektig, bør du søke hjelp og råd hos helsepersonell. Det samme gjelder hvis barnet er tydelig misfornøyd med vekten sin. Et annet tegn er hvis barnet ikke greier å holde følge med de andre i aktivitet og sport. Ta kontakt med helsesykepleier på skolen eller fastlegen.

Kostverktøyet

Kostverktøyet er utviklet spesielt for familier som har ett eller flere barn med overvekt eller fedme, og for helsepersonell som jobber med overvekt og fedme hos barn og unge.

Et rett sammensatt kosthold er nødvendig både for forebygging og for behandling av barn og unge med overvekt og fedme.

Kostverktøyet kan bidra til:

  • Økt kunnskap om hva slags kosthold som blir anbefalt ved overvekt og fedme hos barn og unge
  • Bevisstgjøring av familiens kostholdsvaner
  • Praktiske tips om hvordan familien kan få til kostholdsendringer i praksis

Les meir

Kontakt

Ålgård Helsestasjon
Rettedalen 7, Ålgård
E-post
Telefon 51 61 44 90

 

 

 

Åpningstider

Åpningstider mandag til fredag kl. 08:00-15:00.

Telefontid kl. 08:00-14.30.

Tlf: 51 61 44 90

DigiHelsestasjon: Kontakt oss digitalt via Helsenorge

Drop-In: mandager fra kl. 10.00-11.00

 

 

Kart