Gjesdal kommune

Program for skolehelsetjenesten

Program for skolehelsetjenesten

Helsesykepleier på skolen tilbyr oppfølging ut fra anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Noe av denne oppfølgingen foregår overfor den enkelte elev, mens annet foregår til gruppe eller klassevis.

1. trinn

Eleven blir i løpet av 1. trinn på skolen kalt inn til skolestartkonsultasjon hos helsesykepleier på skolen. Eleven møter sammen med en eller begge foresatte. Vanligvis vil eleven gå til klasserommet litt uti konsultasjonen slik at foreldre har anledning til samtale med helsesykepleier også uten barnet tilstede.
Eleven får også avtale om konsultasjon hos lege, og vi vurderer sammen med foreldre behov for oppfølging fra andre instanser.

Barnet måles og veies under konsultasjonen, og det blir gjennomført motoriske tester ut fra anbefaling. Helsesykepleier vurderer også barnets konsentrasjonsevne, språk og samspill.

Skolestartsamtalen tar opp tema som:

 • Opplevelsen av skolestart
 • Trivsel, mestring og relasjoner
 • Aktivitet
 • Kosthold
 • Søvn
 • Tannhelse
 • Fritidsinteresser
 • Skolevei
 • Skjermbruk og nettvett
 • Situasjonen rundt barnet (endringer, stress, sykdom)
 • Behov som foreldrene har meldt inn
 • Trivsel/atmosfære i familien (felles opplevelser, sinne, vold, rus)

Det kan også være aktuelt å gjennomføre synstest og/eller audiometri.

Brosjyrer som deles ut:

2. trinn

I løpet av 2. trinn på skolen tilbys eleven vaksine etter norsk barnevaksinasjonsprogram. Det sendes ut informasjon til foresatte i forkant, og samtykke fra disse skal foreligge.

Vaksinen som gis på 2. trinn er påfyllingsdose av vaksine mot polio, difteri, stivkrampe og kikhoste.

Se informasjon fra FHI.

3. trinn

I løpet av 3. klasse vil helsesykepleier gjennomføre individuelle helsekartleggingssamtaler med elevene. Vi forsøker da å få et innblikk i barnets hverdag, både hjemme og på skolen, og prater om tema som vi vet kan påvirke barnets helse og utvikling. Foreldre kontaktes ved behov og ønske om videre oppfølging av barnet.

I forbindelse med helsekartleggingssamtalen, vil helsesykepleier også kartlegge barnets vekt og høyde. Hun følger direktiver fra helsedirektoratet i forhold til oppfølging ved fare for utvikling av over- eller undervekt, og kontakter foreldre for videre samarbeid.

I løpet av 3. klasse vil helsesykepleier også samarbeide med klasselærer for å styrke elevens kjennskap til hva som påvirker helsen vår. Hun tilbyr da gruppe- eller klasseromsundervisning i temaer som vennskap, kosthold, aktivitet, gleding, søvn og vold.

Elevene skal bli informert om alarmtelefonen.

4. trinn

Ingen faste programposter. Kontakt opprettes og følges opp ved behov i dialog med elever, foreldre og skole.

5. trinn

På slutten av skoleåret på 5. trinn tilbyr helsesykepleier elevene gruppesamlinger med tema pubertet. Jenter og gutter kommer hver for seg, og det er rom for både undervisning, samtale og spørsmål omkring temaet.

Tema som tas opp er hjernen og kroppens forandringer, vanlige tanker og bekymringer i pubertetsfasen og råd om hvordan de best kan ta vare på seg selv. Vi snakker konkret om tema som hygiene, menstruasjon, kjønnsbehåring, bryst- og penis-størrelse, pornografi, stemmeskifte mm.

Brosjyre fra Helsedirektoratet som deles ut: Hva skjer?

6. trinn

I løpet av 6. trinn på skolen tilbys eleven vaksine etter norsk barnevaksinasjonsprogram. Vaksinen gis i skoletiden, men det sendes ut informasjon til foresatte i forkant, og samtykke fra disse skal foreligge.

Vaksinen som gis på 6. trinn er påfyllingsdose av vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder.

Se informasjon fra FHI.

7. trinn

I løpet av 7. trinn på skolen tilbys eleven vaksine etter norsk barnevaksinasjonsprogram. Vaksinen gis i skoletiden, men det sendes ut informasjon til foresatte i forkant, og samtykke fra disse skal foreligge.

Vaksinen som gis på 7. trinn er mot Humant Pappilon Virus - HPV. Vaksinen gis i to doser med 6 måneders mellomrom.

Se informasjon fra FHI.

8. trinn

I løpet av 8. klasse vil helsesykepleier gjennomføre individuelle helsekartleggingssamtaler med elevene. Vi forsøker da å få et innblikk i barnets hverdag, både hjemme og på skolen, og prater om tema som vi vet kan påvirke barnets helse og utvikling. Foreldre kontaktes ved behov og ønske om videre oppfølging av barnet.

I forbindelse med helsekartleggingssamtalen, vil helsesykepleier også kartlegge elevens vekt og høyde. Hun følger direktiver fra helsedirektoratet i forhold til oppfølging ved fare for utvikling av over- eller undervekt, og kontakter foreldre for videre samarbeid.

I løpet av 8. klasse vil helsesykepleier også samarbeide med klasselærer i faget livsmestring i skolen. Målet er å fremme elevens kjennskap til eget følelsesliv, snakke om hvordan følelsene svinger og påvirker oss, og gi rom for å snakke om og normalisere svngninger.

I grupper får også elevene anledning til å samtale mer om hva som påvirker helsen og trivselen deres, og helsesykepleier kommer med innspill om hva de selv kan gjøre for at de selv og de rundt seg skal ha det best mulig. Temaer som da tas opp er vennskap, kroppspress, forventninger, aktivitet, skjermbruk, gleding, søvn, rusbruk, vold og relasjoner.

9. trinn

Ingen faste programposter. Kontakt opprettes og følges opp ved behov i dialog med elever, foreldre og skole.

10. trinn

I løpet av 10. trinn på skolen tilbys eleven vaksine etter norsk barnevaksinasjonsprogram. Vaksinen gis i skoletiden, og det sendes ut informasjon til foresatte i forkant. Samtykke fra disse skal i utgangspunktet foreligge.

Vaksinen som gis på 10. trinn er påfyllingsdose av vaksine mot polio, difteri, stivkrampe og kikhoste.

Se informasjon fra FHI.

Vi tilbyr også alle elever på 10. trinn et besøk på Helsestasjon for Ungdom som holder til på Veveriet. I forbindelse med dette arrangeres en temadag i samarbeid med ungdomshuset og mestringsenheten i kommunen. Tema er seksuell helse, rusbruk og trivsel/fritidstilbud ved ungdomshuset.