Barn som pårørende

Barn som pårørende

Hvem er barn som pårørende?

 • Barn som har foreldre eller søsken med psykiske vansker, rusmiddelavhengighet aller alvorlig somatisk sykdom/skade. Barn er også pårørende dersom foreldre eller søsken dør.
 • Lovbestemmelsene gjelder for mindreårige barn under 18 år, og skal gjelde både for biologiske barn, stebarn, fosterbarn, adoptivbarn og andre.
 • Animasjonsfilmen "Barn som pårørende"
   

Barnas opplevelser

 • Sykdom og belastninger påvirker hele familien. Hverdagen endrer seg, og livet er ikke slik det pleier å være. Dette kan påvirke tryggheten og opplevelsen av å være beskyttet og passet på. Barn bekymrer seg og lurer på hva som skjer. Samtidig vil de gjerne hjelpe til så godt de kan.
   
 • Mange barn forteller om å være redde og alene. Redselen handler ofte om å ikke få vite. Når barn ikke vet, er det vanskelig å forstå hva som skjer og da kan det ofte bli kaos i tankene. Noen blir triste og lei seg, mens andre blir sinte og irriterte. Barn kan være opptatt av å ikke være til bry for voksne. Det er også vanlig å få vondt i kroppen, som hodepine og magesmerter.
   
 • Noe av det viktigste er at hverdagsrutinene fungerer som de pleier. Barn er aldri for små til å få med seg ting som skjer. De får med seg endringer i stemninger, foreldre som det ikke er så lett å få kontakt med og endringer i hverdagens rutiner.
   
 • Råd om hvordan du kan snakke med barn

Hvem kan hjelpe?

 • Du kan ta kontakt med helsestasjon eller familiesenter for samtale om det å være barn når foreldre eller søsken har det vanskelig. Da kan du også få vite mer om pårørendegruppe.
   
 • Behandler eller lege kan informere om sykdom og gi oppfølging.
   
 • Det anbefales at foresatte informerer ansatte i barnehage/skole om situasjonen, slik at de kan gi barn og unge ekstra støtte og trygghet i hverdagen. Helsesykepleier på skolen kan være en god samtalepartner.
   
 • Du kan også ta kontakt med andre tjenester. Vi er opptatt av at hele familien skal få den hjelpen dere trenger. Kontaktinformasjon til ulike tjenester i Gjesdal. 
   

Tilbud for barn og unge

Pårørendegruppe for barn i Gjesdal: (PDF, 371 kB) Barn i alderen 8-12 år som har foreldre eller søsken med psykiske vansker, rusproblem eller fysisk sykdom/skade kan få tilbud om pårørendegruppe.
Se Meg stasjonen: Tilbud/aktiviteter for barn som er pårørende.
Kompasset i Sandnes: Terapi, rådgivning og undervisning til unge 14-35 år som har foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer.
Veiledningssenteret for pårørende i Sandnes: Samtaler og gruppe.
Pårørendesenteret i Stavanger: Ungdomsgrupper og samtaler for barn og familier. 

Nettressurser for barn og unge

UngePårørende.no
Kors på halsen - Røde Kors
Morild - nettjeneste for barn og unge
Noe på hjertet?
"Meg også" - last ned appen

Nettressurser for alle

Pårørendesenteret Nasjonalt nettsted for deg som er pårørende. 
HelseNorge: Barn trenger åpenhet om sykdom
Rettighetstelefonen.no Gratis juridisk veiledning.
Snakketøyet Samtaleguide for å trygge voksne og barn når foreldre er syke.
Pårørendeprogrammet Læringsverktøy for ansatte.
"Se meg lærer" Lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg.
Barns beste Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.
Pårørendeveileder Nasjonal veileder.