Gjesdal kommune

Kommunalt foreldreutvalg, Referat fra møter

Kommunalt foreldreutvalg, Referat fra møter

I Gjesdal kommune har vi et Kommunalt foreldreutvalg (KFU) som representerer alle FAU-ene i en kommune. KFU-ene er opprettet på frivillig basis, og er ikke lovpålagt.

KFU har fire faste møter i året (september, november, februar og april), men kan også kalles inn utenom dette ved behov. 

Skoleeier har ansvar for at organet opprettes og skal legge til rette for gode møter.

KFU-leder skal sammen med skoleeier sørge for at KFU driftes på de foresattes premisser, og at relevante saker bringes til torgs.

KFU-leder skoleåret 22/23 er Tarjei Gjesdal

Mail: tarjei.gjesdal@online.no

KFU kan bla jobbe for å

  • fremme og ivareta foreldresynspunkter overfor skoleadministrasjonen og de politiske beslutningsorgan i kommunen
  • være høringsorgan i al saker som handler om barns oppvekst- og læringsmiljø
  • bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom grunnskolene i kommunen
  • arbeide for at tillitsvalgte foreldre ved skolene i kommunen får opplæring, slik at de kan ivareta sine oppgaver på den enkelte skole best mulig

Referat møte 29.09.2021 (DOCX, 41 kB)

Referat møte 24.02.2021 (DOCX, 41 kB)

Referat møte 11.11.2020 (DOCX, 41 kB)

Referat møte 29.09.2020 (DOCX, 41 kB)

Referat møte 14.05.2020 (DOCX, 27 kB)

Referat møte 10.02.2020 (DOC, 273 kB)

Referat møte 18.11.2019 (DOCX, 44 kB)