Gjesdal kommune

Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapeuten bidrar til løsninger når det er et gap mellom en persons helse og hverdagens krav. Ergoterapeuten hjelper mennesker til å kunne leve et aktivt liv.

Hvordan jobber en ergoterapeut?

  • Kartlegger hjemmet og funksjonen
  • Trening i daglige aktiviteter
  • Tilpasning av aktiviteter og arbeidsvaner
  • Søke om hjelpemidler
  • Tilrettelegge i hjemmet, i barnehagen, på skolen eller på arbeidsplassen
  • Rådgiving ved endring av bolig

Hvem kan få ergoterapi?

Personer med sykdom eller skade som har eller står i fare for å få problem med å klare sine daglige aktiviteter.

Henvendelse om ergoterapi:

Innbyggerne i Gjesdal kommune kan de ta kontakt via henvendelsskjema (PDF, 288 kB)eller telefon.

I perioder har vi ventetid. Vi tar kontakt med deg. 

Hva koster ergoterapi?

Ergoterapitjenesten er gratis.

Kontakt

Kommunal fysio- og ergoterapitjeneste
Mobil 51 61 12 36