Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapeuten bidrar til løsninger når det er et gap mellom en persons helse og hverdagens krav. Ergoterapeuten hjelper mennesker til å kunne leve et aktivt liv.

Hvordan jobber en ergoterapeut?

  • Kartlegger hjemmet og funksjonen
  • Trening i daglige aktiviteter
  • Tilpasning av aktiviteter og arbeidsvaner
  • Søke om hjelpemidler
  • Tilrettelegge i hjemmet, i barnehagen, på skolen eller på arbeidsplassen
  • Rådgiving ved endring av bolig

Hvem kan få ergoterapi?

Personer med sykdom eller skade som har eller står i fare for å få problem med å klare sine daglige aktiviteter.

Henvendelse om ergoterapi:

Innbyggerne i Gjesdal kommune kan de ta kontakt via henvendelsskjema (PDF, 288 kB)eller telefon.

Vi tar kontakt med deg. I perioder har vi ventetid. Ved lang ventetid vil du motta et brev med informasjon om at vi har mottatt din henvendelse og forventet tid før vi tar kontakt.

Hva koster ergoterapi?

Ergoterapitjenesten er gratis.

Kontakt

Fysioterapi og ergoterapi
Mobil 959 88 743