Gjesdal kommune

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen tilbyr støtte og veiledning til å endre levevaner, primært innen områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.

  

 

 

Frisklivssentralen gir oppfølging både individuelt og i gruppe, og skal ha oversikt over helsefremmende og forebyggende tilbud i kommunen.

Man kan selv ta kontakt med frisklivssentralen, eller bli henvist av lege, fysioterapeut, NAV m.fl.

 

Frisklivssentralen i Gjesdal jobber tett med frisklivssentralene i Time, Klepp og Hå. Individuell oppfølging foregår i egen kommune, mens gruppetilbud kan benyttes på tvers av kommunene. For mer informasjon se  Friskliv Jæren.

Kontakt

Frisklivtelefonen
Mobil 51 61 12 36