Fysioterapi

Fysioterapi

Fysioterapeutene har kunnskap om bevegelse, funksjon og kroppen. Fysioterapeutene jobber med å forebygge og behandle sykdom eller skader i muskel- og skjelettsystemet.

Hvordan jobber en fysioterapeut?

  • Undersøker og behandler
  • Gir råd og veiledning
  • Gruppetrening

Hvem kan få fysioterapi?

De som har en sykdom eller skade kan få fysioterapi.

Henvendelse om fysioterapi

Innbyggere i Gjesdal kommune kan ta kontakt via henvendelsesskjema. (PDF, 288 kB)

Vi tar kontakt med deg. I perioder har vi ventetid. Ved lang ventetid vil du motta et brev med informasjon om at vi har mottatt din henvendelse og forventet tid før vi tar kontakt.

Hva koster fysioterapi?

Det må betales en egenandel hos kommunale fysioterapeuter og privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtaler. Informasjon om egenandel for fysioterapi.

Barn under 16 år, personer med godkjent yrkesskade, og de som får behandling i institusjon er fritatt for egenandel.

Kontakt

Fysioterapi og ergoterapi
Mobil 959 88 743