Gjesdal kommune

Fysioterapi

Fysioterapi

Fysioterapeutene har kunnskap om bevegelse, funksjon og kroppen. Fysioterapeutene jobber med å forebygge og behandle sykdom eller skader i muskel- og skjelettsystemet.

Hvordan jobber en fysioterapeut?

  • Undersøker og behandler
  • Gir råd og veiledning
  • Gruppetrening

Hvem kan få fysioterapi?

De som har en sykdom eller skade kan få fysioterapi.

Henvendelse om fysioterapi

Innbyggere i Gjesdal kommune kan ta kontakt via henvendelsesskjema (PDF, 288 kB) eller ringe. Gjelder det barn til og med 15 år skal du ringe Kommunal fysioterapitjeneste, voksne og ungdom fra 16 år ringer Ålgård fysioterapi. 

I perioder har vi ventetid. Vi tar kontakt med deg.

Hva koster fysioterapi?

Det må betales en egenandel hos kommunale fysioterapeuter og privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtaler. Informasjon om egenandel for fysioterapi.

Barn under 16 år, personer med godkjent yrkesskade, og de som får behandling i institusjon er fritatt for egenandel.

Kontakt

Kommunal fysio- og ergoterapitjeneste
Mobil 51 61 12 36
Ålgård fysioterapi
Telefon 51 61 98 20