Gjesdal kommune

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering betyr at du får opptrening i hverdagslivets gjøremål hjemme hos deg selv.

Hverdagsrehabiliteringsteamet består av en fysioterapeut og en ergoterapeut. Vi kommer hjem og kartlegger hjemmesituasjonen sammen med deg.

Sammen med deg setter vi mål for treningen din med utgangspunkt i din hverdag, dine daglige gjøremål, dine behov og ressurser. 

Målet du setter deg vil være utgangspunkt for rehabiliteringen. Det tverrfaglige teamet jobber sammen med deg for å nå målet ditt over en periode på fire uker.

Hvem kan få hverdagsrehabilitering?

  • Du som bor i Gjesdal kommune.
  • Du som ønsker en mer aktiv og sosial hverdag.
  • Du som har vansker med å utføre daglige aktiviteter
  • Du som er villig til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret
  • Du som ønsker å klare deg selv i hjemmet i størst mulig grad, men det kan være du sliter med å mestre personlig stell, matlaging, vareinnkjøp eller andre daglige aktiviteter som er viktige for deg.

Henvendelse for hverdagsrehabilitering

For innbyggerne i Gjesdal kommune kan henvende seg via henvendelsessjema (PDF, 288 kB)eller telefon.

Hva koster hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er en gratis tjeneste.

Gruppetilbud

Treningsgruppe Ålgård - ÅBOAS cafe: Mandag fra kl. 10.00 – 12.00

Turgruppe Ålgård: Torsdag fra kl. 10.00 – 11.00

Ta kontakt for hvor du skal møte.