Gjesdal kommune

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1. januar 2019.

Pakkeforløp for voksne

I Gjesdal kommune vil din kontaktperson i tjenester for psykisk helse og rus også være din forløpskoordinator i kommunen.

Dersom du ikke har tjenester hos oss, vil Tjeneste- og koordineringskontoret utnevne en forløpskoordinator fram til du evt. har fått en kontaktperson i riktig tjeneste.

Fastlegen din kan hjelpe deg med henvisning til pakkeforløp, og når det gjelder rusbehandling kan også ruskonsulent henvise til pakkeforløp.

 

Pakkeforløp barn og unge

For info om Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge, kontakt Tjeneste- og koordineringskontoret.

Kontaktopplysninger Mestringsenheten

Kontaktinformasjon ROP team
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Herdis Berge 469 29 432 7.45-15.15
Linda Gystøl (Boligkoordinator) 476 682 42 7.45-15.15
Amalie J Lie (Ungdomsoppfølger) 480 87 653 7.45-15.15
Lene Urdal 913 48 347 7.45-15.15
Amalie J Lie 941 38 257 7.45-15.15
Åse Bakka Holte 481 22 673 7.45-15.15
Kim Patrick Torland 476 84 697 7.45-15.15
Monica Castle 952 94 817 7.45-15.15
Avdelingsleder Stian Hiim 452 05 361 7.45-15.15
Avdelingen har ingen akuttfunksjon. Dersom det haster, ta kontakt med Akuttteam Jæren DPS (474 59 797), Legevakten (116 117) eller AMK (113)

Kontaktopplysninger Fagteam psykisk helse

Kontaktinformasjon Fagteam psykisk helse - Lavterskel
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt Kommentar
Avdelingsleder Stian Hiim 452 05 361 7.45-15.15
Lavterskel psykisk helse 469 48 541 11:30 -13.00 Du kan også sende SMS, så kontakter vi deg. NB: ikke skriv sensitive opplysninger.

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 20, underetasje
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård