Gjesdal kommune

Mestringskurs

Mestringskurs

Mestringsenheten tilbyr forskjellige mestringskurs der målet er å bedre mestre egen livssituasjon og oppleve bedring.

Tankeviruskurs er en psykologisk modell utviklet av psykolog og forsker Hanne H. Brorson. Innholdet i dette kurset hjelper deg med å bli mer bevisst på hvordan tanker påvirker hvordan du har det, og gir gode råd til hvordan man kan hanskes med utfordringer på en mer nyttig måte.

Kurs i depresjonsmestring (KID) er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller deprimerte (fra lett til moderat) på en slik måte at det går utover livskvaliteten, og som vil lære seg gode verktøy for å mestre dette. Kurset går over 10 ganger.

Ved behov kan også angstmestringskurs arrangeres.

I tillegg tilbyr Frisklivssentralen og Smiå ulike kurs og grupper som også kan bidra til bedre helse.

Hvem kan få tilbudet?

Hvem de ulike kursene passer for vil fremgå av kursbeskrivelsen. Ved fulltegnede kurs må det påregnes ventetid.

Slik melder du deg på

Dersom du tror du kan ha nytte av å delta på et kurs, tar du kontakt direkte med kursansvarlig til det aktuelle kurset. Du kan også kontakte Tjeneste- og koordineringskontoret for mer informasjon.

Hva koster kurs?

Tankeviruskurs er gratis.

Kurs i depresjonsmestring (KID) har en kursavgift på kr. 500,- som dekker materiell og kaffe/te.

Evt. kostnader ved andre kurs vil fremgå av kursbeskrivelsen.

Hva blir forventet av meg som kursdeltaker?

For å delta på Kurs i depresjonsmestring (KID) har du en forsamtale med kursholder for å finne ut om kurset er noe for deg. På alle kurs forventes det at du forholder deg til andre kursdeltakere på en måte som gjør det trygt for alle å delta. Videre må du si ja til å ha en «moralsk taushetsplikt», som innebærer at det som sies på kurset av andre deltakere ikke sies videre til andre.

Kontaktinformasjon til kursansvarlige

Kontaktinfo mestringskurs
Kurstype Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Tankeviruskurs Dagfinn Hersdal (Kursansvarlig) 908 49 722 7.45-15.15
KID Dagfinn Hersdal (Kursansvarlig) 908 49 722 7.45-15.15
Ønske om andre kurs Virksomhetsleder, Kristine Os 415 32 740 7.45-15.15

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 20, underetasje
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård