Gjesdal kommune

Demenskor

Demenskor

Vil du være med i Gjesdal demenskor?

Har du, eller er du pårørende til noen med kognitiv svikt?

Demenskoret på NRK har fått en fantastisk mottaking og bidrar til åpenhet og større forståelse for personer med demens og deres pårørende. 

Musikk og samspill med andre kan ha en positiv effekt på kognitive utfordringer, og kan føre til stor glede og verdifulle øyeblikk av mestring. 

Evnen til å synge og huske melodier beholder de fleste menneskene med demens. Forskning viser at sang og musikk har en positiv effekt på symptomer og livskvalitet hos personer med demens.

Oppstart:
Tirsdag 11.april kl.17.00-19.00
Vi øver annen hver tirsdag. 
Prøveprosjekt frem til sommeren

Hvor øver vi?:
Ålgård bo og aktivitetssenter, aktivitetsrommet. 
Det blir også kaffe, drøs og lett servering. 

Hvem treffer du?:
Ildsjel/piano: Jan Frode Bollestad
Dirigent: Anne Margrethe Vikeså

Arrangør:
Gjesdal frivilligsentral i samarbeid med demensomsorgen i Gjesdal. Tilbudet er gratis.

Pårørende: Alle deltakerne på demenskoret må ha med en pårørende eller en følgeperson til øvingen. Pårørende skal først og fremst være der for kordeltakaren dersom han/hun trenger assistanse.

Ønsker du å delta?
Ta kontakt med demenskoordinator, Tone Berge, fortrinnsvis på e-post:  Demenskoordinator@gjesdal.kommune.no 
alternativ mobil: 909 14 233