Gjesdal kommune

Pårørendskole demens

Pårørendskole demens

Gjesdal kommune arragerer i samarbeid med Jær-kommunene pårørendeskole for pårørende som har omsorg eller er i nær relasjon til personer som lever med en demenssykdom

Kunnskap om demenssykdom

Når en person får konstatert en demenssykdom oppstår det en ny situasjon som påvirker det daglige livet. Det kan oppstå situasjoner som kan bli vanskelige å mestre både for den demenssyke og deres pårørende.

Undervisere

En vil på skolen møte personer som har mye kunnskap og erfaring med å undervise og veilede mennesker med en demenssykdom og deres pårørende.

Pårørendeskole og brukerskole arrangeres parallelt, og en kan melde seg på pårørendeskolen uavhengig av om person med demenssykdom er deltaker på brukerskole

Tema

  • Demenssykdommer
  • Kommunikasjon
  • Aktuelle tjenester og teknologiske hjelpemidler som støtter personer med demens
  • Fremtidsfullmakt og vergemål
  • Pårørenderolle

 

Informasjonsbrosjyre for pårørendeskole høsten 2023. (PPTX, 2 MB)

Kontakt

Demenskoordinator
E-post
Telefon 90 91 42 33

Besøksadresse: Solås bo- og rehabiliteringssenter 2. etasje, Solåsveien 25.