Gjesdal kommune

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator

Har du eller noen du kjenner kreft? Mange personer blir rammet av kreftsykdom eller kjenner noen som har kreft. Å få en kreftdiagnose påvirker både de som blir rammet og de rundt.

Kreftkoordinator er et tilbud til kreftpasienter og deres pårørende i alle faser av sykdommen. Dette er et lavterskeltilbud i kommunen hvor du kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator uten søknad eller henvisning.

Målet med en kreftkoordinator er at pasienter og pårørende skal oppleve trygghet og en bedre hverdag, med hjelp til de individuelle behovene de har.

Vi ønsker å levere tjenester av god kvalitet til deg med behov for lindrende behandling og omsorg - i alle faser av sykdommen og inn mot slutten av livet. Målet er å legge til rette for å kunne å leve og dø hjemme, om det er det du ønsker. Kreftkoordinator er kontaktpunkt i kommunen for "Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft"

Hva kan vi hjelpe deg med?

 • Kartlegge dine/deres ønsker og behov.
 • Støttesamtaler til pasient og pårørende.
 • Gi råd om symptomlindring.
 • Gi råd om ernæring og kosthold.
 • Finne ut av og informere om dine rettigheter.
 • Hjelpe til med å ivareta barn og unge som pårørende.
 • Videreformidle andre aktuelle tilbud.
 • Bidra til å opprettholde kontakt med fastlege, sykehus og eventuelt andre.
 • Praktisk hjelp, stell og pleie etter behov i samarbeid med andre tjenester.
 • IP koordinator

Hvor kan jeg motta hjelpen?

 • Kreftkoordinator kan komme hjem til deg, eller treffe deg på sykehuset før du kommer hjem, hvis det er behov for det.
 • Du kan motta hjelpen hjemme og da gjerne i samarbeid med andre tjenester.
 • Både hjemmesykepleien og sykehjemmet har kvalifisert personal med mye erfaring.

Ta kontakt

Du kan selv ringe kreftkoordinator, pårørende kan ringe eller du kan be fastlegen din ta kontakt.

Tilbudet er gratis.

Hvilken hjelp kan jeg få dersom jeg ønsker å dø hjemme?

 • Pårørende kan få stønad slik at de kan være hjemme med den alvorlig syke og døende i inntil 60 dager (pleiepenger).
 • Du kan få hjelp til medisinske spørsmål, pleie og omsorg av hjemmesykepleien, som også samarbeider med fastlegen.
 • Du kan låne praktiske hjelpemidler som seng, dusjkrakk med mer dersom du har behov for dette. 

Lindrende rom ved Solås bo og rehabiliteringssenter

Lindrende pleie og omsorg til pasienter med uhelbredelig sykdom og redusert forventet levetid.

Målgruppe:
Lindrende rom er et tilbud til pasienter som på grunn av helsetilstand ikke kan være i eget hjem, enten for en periode i sykdomsforløpet eller ved livets slutt.

Ved behov for mer informasjon ta kontakt med Tjeneste og koordineringskontoret.

Kontakt

Kreftkoordinator
E-post
Telefon 90 29 16 41

Kreftkoordinator er tilgjengelig Onsdag mellom 7.30 og 15.

Hjemmetjenesten har telefon 957 90 170 og treffes hele døgnet.