Gjesdal kommune

Barnekoordinator

Barnekoordinator

Informasjon om barnekoordinator. 

Hensikt med tjenesten 

Barnekoordinator skal være en kontaktperson og støttespiller for familier der barn eller ungdom har alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne.  

Barnekoordinator hjelper med avklaring av hvilke behov dere som familie har og sørger for at dere får relevant hjelp til riktig tid, og at hjelpen dere får er mest mulig samordnet og koordinert.  

Hvem kan få tjenesten  

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.  

Tjenestens innhold 

  • Koordinering av det samlede tjenestetilbudet. 
  • Være et bindeledd mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. 
  • Bidra aktivt for å ivareta nødvendig oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet i form av tilbud om eller ytelse av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.  
  • Gi barnet og familien nødvendig informasjon, råd og veiledning. 
  • Ha oversikt over relevante pasient- og brukerorganisasjoner.  
  • Fremdrift i arbeid med individuell plan.  
  • Samtaler via hjemmebesøk, kontor eller telefon. 

Hvordan komme i kontakt 

Barnekoordinator er ansatt i Tjeneste og koordineringskontoret. 

Familier kan søke om barnekoordinator via søknadsskjema (PDF, 170 kB), telefon eller mail, eller kommunen selv kan tilby der vi kjenner til familier som vil ha nytte av det.  

 

Vedtatte tjenestekriterier for barnekoordinator (DOCX, 21 kB)

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 11, 3. etasje inngang gjennom Norwegian Outlet
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård

Snarvei til søknadsskjema skjema for helse og omsorgstjenester (PDF, 170 kB)