Gjesdal kommune

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til at alle som bor i Gjesdal kommune og har behov for koordinering av tjenester, skal få hjelp uavhengig av type behov eller tjeneste. Den koordinerende enheten skal bidra til at tjenestene blir lettere tilgjengelig for publikum.

Tjeneste og koordineringskontoret er kommunens koordinerende enhet, og skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Dette omfatter både samhandling internt i kommunen, med fastleger, spesialisthelsetjenesten og andre aktuelle samarbeidsparter

Kontakt

Koordinerende enhet
Ole Nielsensvei 20, underetasje
Telefon 47 61 63 71

Postadresse

Tjeneste og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård