Aktuell informasjon

Tjeneste og koordingeringskontoret (TKK)

Tjeneste og koordingeringskontoret (TKK)

Tjeneste- og koordineringskontoret (TKK) er et forvaltningskontor hvor du kan søke om Helse- og omsorgstjenester i Gjesdal kommune. De behandler også søknader om boliger tilrettelagt for heldøgnstjeneste. (omsorgsboliger og lignende)

Ved TKK får du som har behov for Helse- og omsorgstjenester svar på spørsmål, hjelp til søknader og informasjon om tjenestene. Kontoret fatter vedtak om hvilke tjenester du får.

TKK er kommunens koordinerende enhet, og skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Dette omfatter både samhandling internt i kommunen, med fastleger, spesialisthelsetjenesten og andre aktuelle samarbeidsparter.

TKK som har det overordnede ansvaret for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Ved søknad på tjenester vil det være fokus på hva som er viktig for deg, med fokus på mestring og livskvalitet for den enkelte.

TKK har ansvar for klagebehandling på vedtak om Helse og omsorgstjenester.

Kontaktinformasjon med ansvarsfordeling Tjeneste og koordineringskontoret
Navn Rolle Ansvarsområde Telefonnummer
Sissel Kverneland Avdelingsleder Tildeling Solås bo- og rehabiliteringssenter Tildeling omsorgsboliger 51 61 44 70/ 476 16 371
Ruth B. Berge Saksbehandler Tildeling tjenester til voksne hjemmeboende, SUS samhandling og utskrivningsklare 51 61 44 73/ 482 52 360
Jane Marie Skjærpe Saksbehandler Tildeling tjenester av Miljøtjenesten, beboere på ÅBOAS og dagsenterplasser. 51 61 44 74/ 475 03 594
Jane D. Idland Saksbehandler Saksbehandler og systemkoordinator individuell plan 51 61 44 71/ 476 63 753
Ann Jeanett Sparre Saksbehandler Saksbehandler med ansvar for Mestringssenteret, rus og psykisk helse, barn og unge 477 09 526

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 20, underetasje
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård