Gjesdal kommune

Tjeneste og koordineringskontoret (TKK)

Tjeneste og koordineringskontoret (TKK)

Tjeneste- og koordineringskontoret (TKK) er et forvaltningskontor hvor du kan søke om Helse- og omsorgstjenester i Gjesdal kommune. De behandler også søknader om boliger tilrettelagt for heldøgnstjeneste. (omsorgsboliger og lignende)

Ved TKK får du som har behov for Helse- og omsorgstjenester svar på spørsmål, hjelp til søknader og informasjon om tjenestene. Kontoret fatter vedtak om hvilke tjenester du får.

TKK er kommunens koordinerende enhet, og skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Dette omfatter både samhandling internt i kommunen, med fastleger, spesialisthelsetjenesten og andre aktuelle samarbeidsparter.

TKK som har det overordnede ansvaret for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Ved søknad på tjenester vil det være fokus på hva som er viktig for deg, med fokus på mestring og livskvalitet for den enkelte.

TKK har ansvar for klagebehandling på vedtak om Helse og omsorgstjenester.

Kontaktinformasjon med ansvarsfordeling Tjeneste og koordineringskontoret
Navn Rolle Ansvarsområde Telefonnummer
Sissel Kverneland Avdelingsleder Tildeling Solås bo- og rehabiliteringssenter Tildeling omsorgsboliger 51 61 44 70/ 476 16 371
Ruth B. Berge Saksbehandler Tildeling tjenester til voksne hjemmeboende, SUS samhandling og utskrivningsklare 51 61 44 73/ 482 52 360
Stine Hylander Saksbehandler Tildeling tjenester til voksne hjemmeboende, SUS samhandling og utskrivningsklare 907 48 091
Sissel Kverneland Avdelingsleder Tildeling av tjenester på ÅBOAS og miljøtjenester 51 61 44 74/ 476 16 371
Jane D. Idland Saksbehandler Systemkoordinator individuell plan 51 61 44 71/ 476 63 753
Torveig Fjerding Saksbehandler Tildeling av tjenester til barn og unge og Mestringsenheten, psykisk helse og rus 51 61 44 70/ 477 09 526
Stillingen er for tiden ubesatt Barnekoordinator

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 20, underetasje
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård