Gjesdal kommune

Individuell plan

Individuell plan

Formålet med individuell plan er å sikre bruker/pasient et helhetlig tjenestetilbud, sikre brukermedvirkning og tilrettelegge for samarbeid slik at tjenestetilbudet blir samkjørt.

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester som må ses i sammenheng, har rett til å få utarbeidet en individuell plan og/eller få oppnevnt en koordinator. En individuell plan gir deg ikke flere rettigheter, men sikrer at hjelpen blir bedre koordinert og individuelt tilpasset dine behov. 

Med «koordinerte tjenester» menes det at behovet må gjelde to eller flere tjenester og at tjenestene må ses i sammenheng. 

Individuell plan er et verktøy for samarbeid og formålet er:  

  • Å bidra til at du får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.  
  • Å sikre at du får påvirke og gi uttrykk for egne ønsker og behov.  
  • Styrke samarbeidet mellom deg og de som gir deg tjenester, på tvers av avdelinger, nivåer og sektorer. 

Individuell plan kan være i form av oppnevnelse av koordinator og faste møter. Dersom du ikke ønsker individuell plan, kan du likevel få koordinator.  

Hvis du tror at dette kan være aktuelt for deg eller du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med Tjeneste- og koordineringskontoret.

Brosjyre fra Helsedirektoratet om Individuell plan og koordinator (PDF, 952 kB)

Link til vedtatte tjenestekriterier for individuell plan og koordinator (PDF, 503 kB)

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 11, 3. etasje inngang gjennom Norwegian Outlet
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård

Snarvei til søknadsskjema skjema for helse og omsorgstjenester (PDF, 451 kB)