Gjesdal kommune

Kameraovervåkning i Gjesdal kommune

Kameraovervåkning i Gjesdal kommune

Kameraovervåkingen har som formål å hindre at uvedkommende skaffer seg adgang til kommunens områder, og skal virke preventivt på uønskede hendelser som tyveri, innbrudd, vold, hærverk mv. Etter vurdering, har Gjesdal kommune besluttet å ha  kameraovervåking i nedenfor nevnte områder.

Oppbevaring og sletting

Personopplysningene skal lagres slik at de slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for formålet de ble innhentet for.

Kameraopptak kan inneholde sensitive personopplysninger og oppbevares slik at informasjonssikkerheten og personvernet blir ivaretatt. Opptak slettes når det ikke lenger er saklig grunn for oppbevaring. Sletteplikten gjelder likevel ikke dersom det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker.

Gjesdal kommune har kameraovervåking på følgende lokasjoner:

Rettedalen 1 og Rettedalen 7

Omfang:

Rettedalen 1 har kamera i fellesområde/gang inne, og ute langs alle 4 fasadene.

Rettedalen 7 har kamera som dekker fasadene.

Utvendige kamera er aktive hele døgnet. Innvendige kameraer er aktive fra kl 18:00 til kl 6:00.

Skoler:

Felles for alle skoler er at kameraene kun er i drift utenom ordinær skoletid. Opptakene slettes etter 7 dager.

Bærland skole

Omfang: utvendig, skolegård og fasader, litt av Bærlandhuset

Ålgård skole

Omfang: utvendig, skolegård og fasader

Solås skole

Omfang: utvendig, skolegård og fasader

Gjesdal ungdomsskole

Omfang: utvendig, skolegård og fasader

Veveriet

  • Utvendig kamera ved inngangsparti og evakueringsdører på bakside.
  • Kamera i alle etasjer i gang/foaje.
  • Biblioteket har 4 kamera som er aktive i tidsrommet der Biblioteket har meråpent, dvs er åpent uten personell tilstede.
  • Biblioteket har et tellekamera i inngangen som er aktivt under "meråpent".  

De ulike kameraene gjør opptak på forskjellige tidspunkt. Tidspunktene er valgt på bakgrunn av de faste aktivitetene som finner sted på huset. Hovedregelen er at kameraene først slås på når ytterdøren låses og kulturskolens undervisning er ferdig.

Kanalparken

Dette kameraet monitorerer Kanalparken med unntak av Kanalstranden og gjør opptak ved forhåndsdefinerte hendelser. Dersom opptakene er av kriminell art, rapporteres disse til politiet.

Monitoreringen foregår alle dager i følgende tidsrom kl. 20.00 – 06.00. Opptak av ulovlige hendelser sendes politiet.

Kontakt

Bertha Johanne Fjelde Sivertsen
Saksbehandler
E-post
Mobil 95 98 87 45