Aktuell informasjon

Kulturminnevern og museer

Kulturminnevern og museer

Vår identitet er tuftet på industri og landbruk og dette er gjenspeilet i kulturminner og museer i kommunen.

Kulturminne viser utviklingen som danner grunnlaget for dagens samfunn.
I Gjesdal har vi mange ulike typer kulturminner; rester etter bosteder som kan dateres til steinalderen, flotte bygninger som vitner om DFU og industrihistorien og unike kulturmiljø som Limagarden, som er en del av Jærmuseet.

Kulturminnevern og museer

Kulturminne og kulturminneplan

Kulturminneplan ble vedtatt i kommunestyret den 3.9.12.

Hovedmålsettingen med kulturminneplanen for Gjesdal kommune 2012-2020 er å sikre forutsigbarhet og langsiktighet i kulturminneforvaltningen samt forenkle og effektivisere kommunens arbeid i plan- og byggesaker. Planen skal fremme kunnskap om kulturminnene og den verdien de har som en del av vår kulturarv og identitet.

Innbundet kulturminneplan er til salgs i kommunens servicesenter. Den kan også lastes ned gratis som pdf-fil her (PDF, 6 MB)

Gjesdal kommunes kulturminneplan skal rulleres og oppdateres. Arbeid på dette begynner etter Rogaland fylkeskommune har godkjent sin regionalplan for kulturmiljø. Fylkeskommune samarbeider med kommunene i utforming av planen. Regionalplanen er planlagt godkjent på slutten av 2022. Du kan lese mer om prosessen her.

Skilting. De siste årene har kulturavdelingen produsert flere skilt som formidler om fornminner samt hendinger under 2. verdens krig.
I samarbeid med Rogaland fylkeskommune har det blitt satt opp skilt om gårdsanleggene fra folkevandringstid på Fodnabergheiå på Ålgård og Lindland og Frøyland i Dirdal.
På Veterandagen 2021 ble skilt om hendinger i Gloppedal under 2. verdens krig avduket av ordførerne fra Gjesdal og Byrkjedal. Skilt ble også satt opp på krigsminnesmerke i Dirdal.

Limagarden

2 km sør for Ålgård sentrum på riksvei 45 mot Hunnedalen, finner du Limagarden i et vakkert landskap med utsikt over fjell, Lima og Edlandsvannet.

Limagarden har seks bygninger som inneholder samlingen til Gjesdal Bygdemuseum. Her kan du oppleve gammel Gjesdal-kultur i sitt rette element.

Det er Gjesdal kommune som eier Limagarden, men den er driftet av Jærmuseet. Hver sommer arrangerer kulturavdelingen og Jærmuseet de populære aktivitetsukene for barn fra 6 - 13år.

Les mer om Limagarden på Jærmuseet sine egne sider.

 

Vegmuseet i Dirdal

Åpningstider: 
Søndagsåpent: 11:00 - 17:00 i perioden 5. mai - 22. september 
Åpent alle dager: 11:00 - 17:00 i sommerferien fra 24. juni - 12. august


Vegmuseet i Dirdal er en samling av veiutstyr og veihistorie fra hele vestlandet. Grunnlaget er den flotte samlingen som var utstilt i kjelleren ved veikontoret i Stavanger. Arbeidet startet for flere år siden ettersom utstillingen måtte flyttes og den tidligere veistasjonen fra 1962 i Dirdal passet godt til formålet.

Her var det fire bygninger i utgangspunktet. Nå er to av de bygget sammen og utvidet for å få plass til alt. Arkitekt er tidligere trafikksjef Svein Magne Olsen og flere pensjonister, med Martin Nødland i spissen, har lagt ned et utrolig arbeid på stedet. Lars Eide som fylkeskontakt og regionskontakt Nils Nonås har også gjort en stor innsats for å komme i mål med dette utstillingsmagasinet for Statens vegvesen Region vest.

Her er utstillingshaller og møterom, og en fin rasteplass med fasilitetar for reisende.

Kontaktperson: Bjørn Chr. Grassdal 971 63 100