Priser og stipend

Priser og stipend

Gjesdal kommune deler ut ulike stipender og priser. Se under for mer informasjon.

Priser og stipend

Norgesmestere og medaljevinnere i VM, OL og nordisk mesterskap

Det gis en oppmerksomhet fra kommunen til personer eller lag som er norgesmester i et offisielt NM. Likeledes til personer som har tatt medaljer i VM, OL eller nordisk mesterskap.

Gjelder for juniorer (året personene fyller 16 år), seniorer og veteraner.

Aldersbestemte klasser yngre enn junior kommer ikke inn under ordningen.

Individuelle utøvere får påskjønnelsen fra kommunen de bor i, selv om utøveren representerer et lag som er registrert i en annen kommune.

I et lag får alle utøverne påskjønnelse i den kommunen hvor laget er registrert.
Det kan også gis en oppmerksomhet til personer eller lag som har oppnådd internasjonal anerkjennelse for offisielle (nasjonale/internasjonale) allmennkulturelle prestasjoner.

Hederstegn blir delt ut 1. januar på Veveriet.

NOMINASJON
Alle innbyggere i Gjesdal kommune kan nominere utøvere. Send nominasjon på e-post til postmottak@gjesdal.kommune.no.
Nominasjoner kan også leveres til Storahuset.

 

Kulturpris

Gjesdal kommunes kulturpris kan deles ut til enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har gjort en stor innsats på kunst- og kulturfeltet.

Prisen består av statuetten ”Heiagjeteren” av Liv Godin.

Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune innen fastsatt frist. Det er åpent for alle å komme med forslag. Forslagene behandles så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå andre eller la være å dele ut prisen.

NOMINASJON
Alle innbyggere i Gjesdal kommune kan nominere. Nominasjon sendes inn via digital skjema innen 1. november.

Digitalt skjema for nominering av kulturpris

Kultur- og idrettsstipend

Gjesdal kommune deler ut kultur- og idrettsstipend som har som formål å løfte fram talenter og stimulere til fortsatt innsats og aktivitet innen kunst, kultur og idrett. Kultur- og idrettsstipendet deles ut hvert år så lenge det stilles midler til disposisjon og forutsatt at det er søkere.

Kultur- og idrettsstipendet kan søkes både av profesjonelle utøvere som lever av virksomheten og amatører. Stipendet skal brukes til ulike tiltak som kan gi impulser, inspirasjon eller kunnskap til videre utvikling.

Dersom det er flere søkere kan stipendet deles. I vurderingen av kandidatene skal da følgende kriterier vektlegges i prioritert rekkefølge: talent, plan for bruk av stipendet og målsetting for videre utvikling.

Søknad om kulturstipend skal inneholde følgende: Informasjon om søkerens talent, plan for hvordan stipendet skal brukes og en beskrivelse av målsettingene for videre utvikling.

Mottakeren av stipendet må, innen 12 måneder, gi en kort tilbakemelding til kulturkontoret på hvordan stipendet er brukt.

NOMINASJON
Alle innbyggere i Gjesdal kommune kan nominere. Nominasjon sendes inn via digital skjema innen 1. november.

Digitalt skjema for nominering til kultur- og idrettsstipend

Frivilligpris

Frivilligprisen deles ut til personer, lag eller organisasjoner som har gjort en spesiell frivillig innsats i lokalmiljøet.

Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune innen fastsatt frist. Det er åpent for alle å komme med forslag. Forslagene behandles så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå andre eller la være å dele ut prisen.

Prisen består av et arbeid fra en lokal kunstner.

Nominasjon
Alle innbyggere i Gjesdal kommune kan nominere. Nominasjon sendes inn via digital skjema innen 1. november.

Link til digitalt skjema for nominasjon til frivilligpris

Gjesdalprofilen

Gjesdalprofilen kan tildeles personer, lag, organisasjoner og bedrifter som har profilert Gjesdal kommune på en unik måte i inn- og utland.

Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune innen fastsatt frist. . Det er åpent for alle å komme med forslag. Forslagene behandles så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå andre eller la være å dele ut prisen.

Prisen består av et arbeid fra en lokal kunstner.

NOMINASJON
Nominasjon sendes inn via digitalt skjema innen 1. november.

Link til digitalt skjema for nominasjon til Gjesdalprofilen

Dugnadsstatuetten

Dugnadsstatuetten kan deles ut til lag eller organisasjoner i kommunen som har gjennomført større dugnadsprosjekt i Gjesdal kommune.

Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune innen fastsatt frist. Forslagene behandles så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå andre eller la være å dele ut prisen.

Prisen består av statuetten ”Vi løfter i flokk” av Kari Vedø Fossdal.

NOMINASJON
Alle innbyggere i Gjesdal kommune kan nominere. Nominasjon sendes inn via digitalt skjema innen 1. november.

Link til digitalt skjema for nominasjon til Dugnadsstatuetten.

Ungdomsmidler Gjesdal
Fra og med i år skal Ungdomsrådet i Gjesdal fordele 25 000 kr til arrangementer for ungdom i vår kommune. Disse midlene kan hvem som helst søke om så lenge det er til nytte for ungdom mellom 13 og 20 år.
 
Søk om midler til pizza til fotballkampen!
Søk om midler til et arrangement!
Søk om midler til alt du kan tenke på!
SÅ LENGE DET ER TIL UNGDOM!
 
For mer informasjon ta kontakt med Espen Gramstad
espenmgramstad@hotmail.com / 454 60 713
 
 
 

Kontakt

Jane Merete Jonassen
leder kulturavdelingen
E-post
Telefon 51 61 42 91
Mobil 404 54 753
leder kulturavdelingen