Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Gjesdal kommune har hatt eiendomsskatt siden 2011. 

Eiendomsskatten skrives ut med hjemmel i "Lov om eigedomsskatt til kommunane". I tillegg har sakkyndig takstnemnd vedtatt retningslinjer for hvordan skattetakstene fastsettes (PDF, 243 kB) (PDF, 243 kB).

 
I møte 16.2.21 vedtok sakkyndig takstnemnd endelig skattetakst for alle eiendommer som skal betale eiendomsskatt i 2021. Denne skattetaksten danner grunnlaget for utskriving av eiendomsskatten.

Kommunestyret vedtok den 14.12.20 at den generelle skattetaksten for 2021 skal være 5 promille. Videre ble det gjort vedtak om at boliger og fritidsboliger får en skattetakst på 2 promille. I tillegg innføres det et bunnfradrag på kr. 100 000 pr. boenhet for boliger og fritidsboliger.
 

Grunnlag for utregning av eiendomsskatt:

Fastsettelsen av din skattetakst er gjort på følgende måte:
  1. Det er tatt utgangspunkt i faktaopplysninger i sentralt eiendomsregister (matrikkelen). Utgangspunktet er eiendommens bruksareal og tomtens størrelse.
  2. I tillegg er det ved hjelp av innleide takstmenn foretatt utvendig besiktigelse av eiendommen. En har da blant annet vurdert eiendommens beliggenhet (ytre faktor) og eiendommens alder, standard og hvordan den er vedlikeholdt (indre faktor).
  3. Ut fra de to ovennevnte elementene har sakkyndig takstnemnd fastsatt eiendommens skattetakst som utgjør grunnlaget for det du skal betale i eiendomsskatt.
 
Skattetaksten er lagt ut til offentlig ettersyn fra 1. mars til 29. mars.
 

Kontakt

Bjarte Madland
Økonomisjef
E-post
Telefon 51 61 42 30
Mobil 959 88 768
Økonomisjef