Gjesdal kommune

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt 2024

Kort om eiendomsskatt

 • Eiendomsskatt er skatt som betales til kommunen ut ifra en fastsatt takst på eiendommen.
 • Gjesdal kommune skriver ut eiendomsskatt på alle bolig-, fritids- og næringseiendommer i kommunen.
 • Sammen med inntektsskatten til kommunen, er eiendomsskatten med på å dekke kostnadene til ulike tjenester for alle innbyggerne.
 • I 2024 er skattesatsen 2 promille for bebygde bolig- og fritidseiendommer.
 • For annen eiendom (næring m.m) er skattesatsen 5 promille.
 • Eiendomsskattelistene 2024 blir tilgjengelig fra 1. mars.
   

Skatteseddelen  (PDF, 163 kB) har blitt sendt ut digitalt til alle eiere/hjemmelshavere av eiendommen. For de som har digital postkasse vil den havne der. Har du ikke digital postkasse, blir den tilgjengelig i Altinn, og hvis den ikke er åpnet i Altinn innen 40 timer blir den sendt ut som papirpost til din postkasse. For dem som har reservert seg for digital post vil det gå direkte i papirpost fra Altinn.
 

Gjesdal kommune har hatt eiendomsskatt siden 2011. 

Eiendomsskatten skrives ut med hjemmel i "Lov om eigedomsskatt til kommunane". I tillegg har sakkyndig takstnemnd vedtatt retningslinjer for hvordan skattetakstene fastsettes (PDF, 243 kB)(PDF, 243 kB).
I møte 01.02.24 vedtok sakkyndig takstnemnd endelig skattetakst for alle eiendommer som skal betale eiendomsskatt i 2024. Denne skattetaksten danner grunnlaget for utskriving av eiendomsskatten.

Kommunestyret vedtok den 18.12.2023 at den generelle skattetaksten for 2024 skal være 5 promille. Videre ble det gjort vedtak om at boliger og fritidsboliger får en skattetakst på 2 promille, og at hver boenhet for boliger og fritidsboliger skal ha et bunnfradrag på kr. 100 000 pr. boenhet for boliger og fritidsboliger. 

Grunnlag for utregning av eiendomsskatt:

Fastsettelsen av din skattetakst er gjort på følgende måte:

 1. Det er tatt utgangspunkt i faktaopplysninger i sentralt eiendomsregister (matrikkelen). Utgangspunktet er eiendommens bruksareal og tomtens størrelse.
 2. I tillegg er det ved hjelp av innleide takstmenn foretatt utvendig besiktigelse av eiendommen. En har da blant annet vurdert eiendommens beliggenhet (ytre faktor) og eiendommens alder, standard og hvordan den er vedlikeholdt (indre faktor).
 3. Ut fra de to ovennevnte elementene har sakkyndig takstnemnd fastsatt eiendommens skattetakst som utgjør grunnlaget for det du skal betale i eiendomsskatt.
   

Skattetaksten legges ut til offentlig ettersyn fra 1. mars til 29. mars.

Skatteliste 2024 (PDF, 802 kB)

Kontakt

Bjarte Madland
Kommunalsjef
E-post
Telefon 95 98 87 68
Mobil 95 98 87 68
Økonomisjef