Visjon og verdier

Visjon og verdier

Visjon

Gjesdal – vi strekker oss lenger

Verdier

 • Gjesdal skal være en ansvarlig, modig og endringsvillig kommune
 • Vi skal gi våre brukere rett tjeneste utført til rett tid og med rett kvalitet

Mål

 • Fornøyde brukere
 • Ansvarsbevisste og stolte medarbeidere
 • Framtidsrettede og funksjonelle løsninger
 • Økonomi som gir handlingsrom
 • Krav til lederatferd
 • Ledere skaper tillit gjennom at de
  • utfordrer og delegerer
  • har fokus på helhet og strategi
  • kommuniserer åpent og ærlig
  • motiverer og skaper trivsel
  • er resultatorientert og tar ansvar
  • skaper positivt omdømme
  • opptrer lojalt overfor verdier og beslutninger