Gjesdal kommune

FABULOS går over i ny fase - anbudsinvitasjon er klar

FABULOS går over i ny fase - anbudsinvitasjon er klar

Gjesdal kommune er en av 6 aktører i FABULOS-prosjektet. Dette er et forsknings- og utviklingsprosjekt hvor formålet er å anskaffelse systemer for drift av automatiserte busslinjer. Nesten 5,5 millioner euro i støttemidler er tilgjengelig for selskaper som vil drive FoU-arbeid knyttet til utvikling av systemer som kan drive flåter med automatiserte minibusser. Nå er anbudsinvitasjonen sendt ut med frist til 31.10.18

Selvkjørende minibusser er allerede testet i flere land, men en konseptvalidering med tanke på styring av automatiserte flåter som en del av det regulære offentlige transportsystemet er ennå ikke på plass. Derfor kreves det bevis på at løsningen er moden nok med tanke på de økonomiske, tekniske, samfunnsmessige og juridiske aspektene.

Gjesdal kommune er eneste aktør i Norge i dette prosjektet, ellers deltar byer fra 5 andre land, Finland, Estland, Nederland, Hellas og Portugal. De seks samarbeidsbyene i FABULOS-prosjektet tar imot utfordringen ved kollektivt å anskaffe FoU til prototyping og testing av smarte systemer som er i stand til å drive en flåte med selvkjørende minibusser i bymiljøer. Disse løsningene er forventet å være totalløsninger som omfatter programvare, maskinvare, flåte og tjenester.

Anbudsinnbydelsen er åpen til 31.10.18. Når anbudsinnbydelsen lukkes, vil den pre-kommersielle anskaffelsesprosessen (PCP) bli gjennomført i tre faser, som avsluttes i september 2020. PCP utfordrer bransjen til å utvikle innovative løsninger til dekning av behov i offentlig sektor, og metoden gir en første kundereferanse for å gi selskapene mulighet til å skaffe seg konkurransefortrinn i markedet.

Den første fasen av PCP-prosessen er en mulighetsundersøkelse av teknologiene og forslagene som er valgt.   Deretter vil et utvalg av de mest lovende konseptene bli utviklet til veldefinerte prototyper og laboratorietester i fase to.  Den tredje fasen har som mål å verifisere og sammenligne de første sluttproduktene i virkelige situasjoner. I denne tredje fasen ventes det at tre valgte prototyper vil bli testet som små flåter med automatiserte busser i de 6 samarbeidsbyene. Det ventes at 10 leverandørgrupper får være med i fase 1, 6 i fase 2 og tilslutt 3 i fase 3.

Totalt er anskaffelsesbudsjettet for FABULOS-prosjektet på om lag 5 500 000 euro (inkl. MVA). Maksimumsbudsjettet for de enkelte leverandørene som er involvert i alle tre fasene er på over 1 000 000 euro (inkl. MVA).

Ytterligere opplysninger om anskaffelsen og kontaktpersoner finnes på FABULOS-prosjektet sin nettside  spørsmål, kontakt og innlevering skjer til samme sted. Det avholdes også webinarer 11.september og 15. oktober 2018, påmelding til nettstedet over.