Aktuelt

Logo Digi Rogaland

Sauda, Stavanger og Gjesdal kommune har utviklet et system som kan gi alle kommunene i et presise varslinger av klimarelaterte utfordring, basert på lokale data.

Ålgård i Gjesdal kommune i Rogaland takler “første/siste mil transportgapet” med et nytt autonomt busstilbud. Pilotprosjektet vil vare til midten av september og er en del av det EU-finansierte FABULOS-prosjektet: en unik før-kommersiell anskaffelse, hvor Gjesdal kommune er deltaker og én av fem byer som får prøve ut selvkjørende busser i år.

Pressemelding:

GJESDAL 20. JULI 2020, I dag får Gjesdal kommune et nytt kollektivtilbud i Ålgård sentrum som skal gjøre det enklere for flere å la bilen stå. Som en del av det EU-finansierte forskningsprosjektet F ABULOS lanserer Saga et tilbud med to selvkjørende busser for reisende mellom Ålgård sentrum og badeplassen ved Fjermestadvatnet. Her er det også et større boligområde som i dag har begrenset med kollektivtilbud.

I dag kom de 2 førerløse bussene til Ålgård og snart er de klar for å kjøre i den planlagte ruten fra sentrum til Rundaberget. En Tesla med sjåfør vil også inngå i flåten på tre kjøretøy. Denne kan bestilles via «Hent meg»-appen for oppdrag innenfor et begrenset område på Ålgård.

Teknologi er en del av hverdagen i alle faser av livet, men det er mennesker som er den viktigste komponenten i god samfunnsutvikling.

Derfor er tema for Nordic Edge Expo 2019: Life Actually.

Gjesdal kommune har de siste 4 ukene deltatt på Miljøhack2019. På Miljøhack har ambisjonen vært at gode og miljøvennlige ideer skulle dekke samfunnsnyttige formål og bli til forretning gjennom åpne data, sensorer, prototyper og samarbeid. De involverte har vært kommuner – som har presentert samfunnsutfordringer, utviklere og mentorer som har bidratt med læring og kompetanse, og teknologibedrifter som utgjorde lagene som skulle forsøke komme opp med løsningene.

Sammen med de 5 andre innkjøpspartnerne, har Gjesdal kommune nå sluttført evalueringen av tilbudene.  5 konsortier er tildelt kontrakter i første fase. Disse skal gjennomføre en mulighetsstudie av foreslåtte løsninger og teknologier. Dette er første steg for å nå målet som er å utvikle systemer som er i stand til å drive flåter av automatiserte minibusser.

Gjesdal kommune er en av 6 aktører i FABULOS-prosjektet. Dette er et forsknings- og utviklingsprosjekt hvor formålet er å anskaffelse systemer for drift av automatiserte busslinjer. Nesten 5,5 millioner euro i støttemidler er tilgjengelig for selskaper som vil drive FoU-arbeid knyttet til utvikling av systemer som kan drive flåter med automatiserte minibusser. Nå er anbudsinvitasjonen sendt ut med frist til 31.10.18

Elevene på 10. trinn sier at de lærer mer og er mer motivert

Skoleåret 2016-17 fikk alle elever og ansatte hver sin Chromebook. I tillegg fikk de tilgang til G Suite for utdanning og flere nye programmer.

Elevene som gikk ut av 10 trinn i 2018, har svart på en undersøkelse om denne satsingen. De sier at dette har ført til mer læring og høyere motivasjon. De gode mulighetene for samarbeid med andre elever og lærere blir nevnt av flere. Dessuten sier de at enheten og programmene er enkle å bruke.

Noen spørsmål og svar

FABULOS-prosjektet (Future Automated Bus Urban Level Operation Systems) fokuserer på hvordan byer kan bruke selvkjørende minibusser på en systematisk måte. Målet er å anskaffe driften av en automatisert busslinje. Selskaper kan motta opp til 5,5 millioner euro som støtte til FoU-arbeid med å utvikle systemer som kan drive flåter med automatiserte minibusser.