Gjesdal kommune

Selvkjørende busser i rute i Ålgård

Selvkjørende busser i rute i Ålgård

Ålgård i Gjesdal kommune i Rogaland takler “første/siste mil transportgapet” med et nytt autonomt busstilbud. Pilotprosjektet vil vare til midten av september og er en del av det EU-finansierte FABULOS-prosjektet: en unik før-kommersiell anskaffelse, hvor Gjesdal kommune er deltaker og én av fem byer som får prøve ut selvkjørende busser i år.

- Piloten består av en flåte med to autonome minibusser og en Tesla. Bussene
kjører fast rute holdeplass-til-holdeplass og elbilen kjører reisende dør-til-dør
på bestilling. Tilsammen blir dette et tjenestetilbud som hjelper
Gjesdal-innbyggere å komme seg rundt i Ålgård for ærender og samvær, sier
Linn Terese Lohne Marken, prosjektleder og administrerende direktør i
Mobility Forus, som drifter og legger til rette for selvkjørende busser.

 

 

 

 

 

 

Mobility Forus er en av aktørene i Saga-konsortiet, en forsknings- og
utviklingsgruppe som er dannet spesielt for å delta i FABULOS-prosjektet.
Under piloten i Gjesdal undersøkes hvordan autonome kjøretøy kan driftes i
landlige områder med bratte bakker og lite bebyggelse, i kombinasjon med
urbane områder med stor trafikk og mange fotgjengere. For Gjesdal-prosjektet er bussene integrert i det lokale kollektivtransportnettet, så passasjerer får informasjon om rutetilbudet gjennom Entur, Google Maps og Kolumbus. Traséen forbinder boligområdet ved Fjermestadvatnet til Ålgård sentrum.

For å komplementere transporttilbudet, tilbyr Saga også en dør-til-dør
transporttjeneste som kan bestilles via nettsiden HentMeg, som leveres fra
transportselskapet i Rogaland; Kolumbus. Baksystemet til Hentmeg leveres fra
Spare, en kanadisk systemleverandør til transportnæringen.

– Vi tror fremtiden for sikker, effektiv og skalerbar transport, er autonom. Dette
pilotprosjektet er et viktig skritt mot denne fremtiden. Vi håper innbyggerne i
Gjesdal er like glade for å prøve de selvkjørende bussene som vi er for å drifte
dem på vår plattform. Vi gleder oss til å følge med på hvilken innvirkning dette
vil ha på transporttjenester fremover, sier med-gründer og daglig leder i
Spare, Kristoffer Vik Hansen.

De selvkjørende bussene, som har fått kallenavnene Gudrun og Gerard, er
hel-elektriske minibusser produsert av det franske robotfirmaet Navya. Bussen
er autonom i henhold til SAE-nivå nummer tre, noe som betyr at den kan
overta kjøringen under visse omstendigheter. For piloten har bussene en tillatt
maksimal hastighet på 18 kilometer i timen. De selvkjørende bussene har også
trente operatører ombord i henhold til gjeldende sikkerhetsforskrifter, som
kan ta over når Gudrun og Gerard trenger en hjelpende hånd.
- Vi håper denne innovative teknologien vil oppmuntre folk til å la bilen stå og
velge å komme seg rundt med offentlig transport i stedet, sier Frode Fjeldsbø,
ordfører i Gjesdal kommune. – Hvis dette lykkes, vil vi være åpne for å la
selvkjørende busser og HentMeg til å bli en permanent del av
transportsystemet vårt, legger han til. Videre bemerker ordføreren at han har
fått tilbakemelding fra unge reisende om at bussenes ytre er innbydende.

Piloten i Gjesdal driftes frem til 11. september og er tilgjengelig mandag til
fredag fra 09:00 til 15:00. Når piloten avsluttes, fraktes bussene til byen
Helmond i Nederland for en ny pilot basert på de samme service- og
teknologiparametrene.