Gjesdal kommune

Selvkjørende buss i Ålgård sentrum

Selvkjørende buss i Ålgård sentrum

Pressemelding:

GJESDAL 20. JULI 2020, I dag får Gjesdal kommune et nytt kollektivtilbud i Ålgård sentrum som skal gjøre det enklere for flere å la bilen stå. Som en del av det EU-finansierte forskningsprosjektet F ABULOS lanserer Saga et tilbud med to selvkjørende busser for reisende mellom Ålgård sentrum og badeplassen ved Fjermestadvatnet. Her er det også et større boligområde som i dag har begrenset med kollektivtilbud.

Bussene, som har fått kallenavnene Gudrun og Gerard, er hel-elektriske minibusser produsert av det franske robotikkselskapet Navya. Tilsvarende bussmodell har tidligere kjørt i rute på Forus mellom Stavanger og Sandnes ved Mobility Forus, samt i Oslo-området langs Vippetangen og på Fornebu, i regi av Ruter. Bussen er autonom etter SAE-nivå nummer 3 og har maksimalt tillatt hastighet på denne ruten på 18 km/h.

Det spesielle i dette prosjektet er utprøving av autonom teknologi i et kupert og ruralt område som knyttes sammen med et urbant sentrum med tett trafikk og mange gående og syklende. Bussene vil være tett integrert i Kolumbus sitt reisenettverk som linjenummer S40 med rutetabell tilgjengelig i Entur og Kolumbus sine apper og systemer. Bussene vil styres en flåte gjennom et kontrollrom langs ruten. Etterhvert vil tjenesten også inkludere en HentMeg-bil i samarbeid med Kolumbus.

Samlet sett vil denne piloten kunne gi beboere i Ålgård vest mulighet til å la bilen stå når de skal inn til sentrum av Ålgård. Tilsvarende kan beboere i Ålgård sentrum hoppe i bussen når de skal nyte friluftslivet og badeplassene ved Fjermestadvatnet.

Av hensyn til trafikksikkerhet, norsk lov og tekniske begrensninger, så vil det hele tiden være en operatør ombord i hvert kjøretøy. Bussen manøvrerer seg selv for det meste av tiden, men operatøren kan alltid overstyre og ta over ved behov.

Du trenger ingen billett eller betaling for å reise med bussene, dette er et forskningsprosjekt hvor formålet er utprøving og læring for å avdekke hvilke effekter selvkjørende motorvogn kan ha for trafikksikkerheten, effektivitet i trafikkavviklingen og endring av reisevaner.

Tjenesten på Ålgård vil være tilgjengelig fra i dag til 4. september, og bussene går i rute mandag til fredag fra 9-15. Etter at piloten i Norge er avsluttet i september, sendes bussene til Helmond i Nederland for videre utprøving der. 

 

OM PROSJEKTET

  • Saga er et forskningskonsortium bestående av Mobility Forus AS, Spare Labs Inc,
  • Rambøll Management Consulting AS og Halogen AS.
  • Mobility Forus (tidligere Forus PRT AS) har vært operatør for selvkjørende kjøretøy siden 2017, og var først i Norge med å pilotere selvkjørende buss på offentlig vei. Mobility Forus AS sine største aksjonærer er transportselskapet Boreal AS og Seabrokers Group.
  • Spare sitt mål er å akselerere skiftet til selvkjørende og effektiv mobilitet ved å tilby tjenester som gjør det mulig for alle å lansere smarte transportsystemer. Spare har utviklet teknologi for transport på bestilling og tjenesten HentMeg fra Kolumbus er driftet med Spares teknologi.
  • Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen Bygg & arkitektur, Samferdsel & byutvikling, Energi, Vann, Miljø & helse og Management consulting. Deres erfaring spenner fra å modellere virkningen av byutvikling på transportbruk, estimere samfunnsøkonomiske effekter av forskjellige løsninger og levere veikart for implementering av nye teknologier som autonome kjøretøyer, til elektriske busser, MaaS (Mobility as a Service)-løsninger eller handlingsplaner for å øke sykkel og gange.
  • Halogen er et norsk designkontor som designer produkter, prosesser, tjenester og systemer med brukerens behov i sentrum. Halogen har ekspertise innen digitalisering, kommunikasjon og systemkritisk design.

Gjesdal kommune er prosjekteier for piloten i Gjesdal gjennom det EU-finansierte prosjektet FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation Systems) som har til hensikt å teste ulike løsninger for selvkjørende busser i byer og tettsteder. Målet er å anskaffe driften av en automatisert busslinje. FABULOS har til hensikt å konseptvalidere drift av en autonom flåte med busser som en del av det offentlige transporttilbudet. I FABULOS inngår 6 samarbeidende byer og tettsteder: Gjesdal, Tallinn, Helsinki, Helmond, Porto og Lamia. Kolumbus inngår også i prosjektet som støttepartner.

Informasjon om piloten i Gjesdal på engelsk finnes her.

 

KONTAKTPERSONER


Saga Consortium

Linn Terese Marken, Mobility Forus AS
T: +47 902 15 738
E:  hello@sagaproject.eu

Gjesdal kommune

Trond Hansen

FABULOS-project

Ann-Mari Sandell, Forum Virum Helsinki
 

Kontakt

Trond Hansen
Leder
E-post
Telefon 51 61 42 73
Mobil 97 50 68 07
Prosjektleder