Gjesdal kommune

Skyløsning førte til bedre læring

Skyløsning førte til bedre læring

Elevene på 10. trinn sier at de lærer mer og er mer motivert

Skoleåret 2016-17 fikk alle elever og ansatte hver sin Chromebook. I tillegg fikk de tilgang til G Suite for utdanning og flere nye programmer.

Elevene som gikk ut av 10 trinn i 2018, har svart på en undersøkelse om denne satsingen. De sier at dette har ført til mer læring og høyere motivasjon. De gode mulighetene for samarbeid med andre elever og lærere blir nevnt av flere. Dessuten sier de at enheten og programmene er enkle å bruke.

Noen spørsmål og svar

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar:

Chromebooken gjorde en veldig forskjell. Å starte en Chromebook er veldig lett og den skrur seg på med en eneste gang. Så til programmene; Google Docs og resten av deres extensions har vært helt supre og kunne rett og slett ikke blitt bedre. Med tanke på at alt lagrer seg automatisk i skyen så er dette det beste vi har brukt så langt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svar:

Har lært mer, lettere for lærere og dele ting og lettere for klassen å jobbe sammen og samtidig.

Jeg lærer ikke like godt når jeg skriver på pc, men det har allikevel hjulpet meg til å holde styr på ting og finne ny info. Det gjorde det også lettere å skrive bra faktatekster når man har den tilgangen til fakta. Det har også hjulpet meg til å tenke gjennom kildene jeg bruker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevene sier dette om læringssituasjonen de siste to årene

  • Det er enklere å samarbeide

  • De bruker IKT i fagene vesentlig mer nå enn før.

  • Økt tilgang til IKT-verktøy har ført til mer læring og større motivasjon.

  • Av programmer som har gitt økt læring, nevnes programmer som er en del av G Suite. Kjennetegnet på disse er enkelt brukergrensesnitt og gode delingsmuligheter.

  • Elevene sier de har fått opplæring i å søke etter nyttig informasjon.

  • De har fått opplæring i kildekritikk og nettvett.

  • 56% av elevene mener at lærerne er flinke eller svært flinke til å bruke IKT i undervisningen.