Gjesdal kommune

Miljøhack 2019

Miljøhack 2019

Arild Volden Gjesdal kommune har de siste 4 ukene deltatt på Miljøhack2019. På Miljøhack har ambisjonen vært at gode og miljøvennlige ideer skulle dekke samfunnsnyttige formål og bli til forretning gjennom åpne data, sensorer, prototyper og samarbeid. De involverte har vært kommuner – som har presentert samfunnsutfordringer, utviklere og mentorer som har bidratt med læring og kompetanse, og teknologibedrifter som utgjorde lagene som skulle forsøke komme opp med løsningene.

Et hackathon er en konkurranse der lag konkurrerer om å komme opp med den beste løsningen innenfor et gitt tidsrom. Målet er ikke å ha et ferdig utviklet produkt, men en prototype og en god ide. Miljøhack er et hackathon med klima, energi og miljø som tema.

Miljøhacket ble gjennomført i perioden 5. og 21. februar 2019, der tirsdager og torsdager var satt av til fellessamlinger.

Finalen ble avholdt torsdag 21. februar, og her var det Team Evry som stakk av med seieren. Deres ide om å dulte folk i retning av mer miljøvennlig transportmidler fanget juryens oppmerksomhet gjennom sin enkelthet, effektivitet og positive vinkling. Løsningen vil og bli prøvd ut i kommunens lokaler til glede og verdi for både våre ansatte og innbyggere.

Link til film fra finalen.

Gjesdal kommune stilte personsterkt på hackatonet, med representanter fra flere fagområder; Anne Katrine L. Kjos fra digitalisering, Arild Volden fra teknisk drift, Gudrun Kristensen fra landbruk og miljø og kommunalsjef/Smart Gjesdal-ansvarlig Årstein Skjæveland. Skjæveland var og deltakende i juryen og hadde følgende å si om Miljøhack:

«Det har vært spennende å være med på dette. Dette er en arbeidsmåte og tilnærming til det vi driver med i kommunen som utfordrer oss på en positiv måte – som får oss ut av den konvensjonelle måten å jobbe på for at vi skal prøve å oppnå bedre og mer effektiviserte løsninger gjennom andre bidragsytere enn kommunen selv. Dette er starten på et forsterket regionalt fokus og samarbeid på tvers av aktørfeltet - til gode for våre innbyggere».

Skjæveland sier også at han har tro på ForusLab som en felles møteplass for kommuner og andre aktører som ønsker å spille en nøkkelrolle i utviklingen av fremtidsrettede samfunnsløsninger.